Przejdź do treści

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości

Czym są Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości?

To organy opiniodawczo-doradcze, których celem jest tworzenie wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości rekomendacji dla władz krajowych i samorządowych w obszarze przemysłu przyszłości.

Rady Regionalne są ważnym, lokalnym elementem ekosystemu transformacji cyfrowej. Funkcjonują na terenie całego kraju, co umożliwia sieciowanie ich działań. Platforma Przemysłu Przyszłości inicjuje partnerstwa pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na poziomie regionalnym: instytucjami otoczenia biznesu, administracją, uczelniami i Hubami Innowacji Cyfrowych.Sprawdź co dzieje się w Twoim regionie klikając na wybrane województwo:


Skład Rady

Skład Rad Regionalnych stanowią reprezentację funkcjonujących w województwach podmiotów sektora przemysłowego, biznesu, nauki, samorządu i administracji.
Członkowie Rad są powoływani przez Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości


Aktywność

Główną rolą Rad Regionalnych jest pełnienie funkcji regionalnego forum tworzenia rekomendacji i budowania wizji kształtujących proces transformacji cyfrowej.
Udział w pracach rady jest dobrowolny i odbywa się na zasadzie wolontariatu.


Obszary działalności


Określanie potrzeb regionu w obszarze wsparcia dla transformacji cyfrowej sektora przemysłowego i jego otoczenia

Wsparcie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w organizacji wydarzeń


Realizowanie badań wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości w regionach

Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć wspierających transformację przemysłu


Opiniowanie projektów legislacyjnych

Współpraca z Hubami Innowacji Cyfrowych


Identyfikowanie możliwości adaptacji i wykorzystywania instrumentów finansowych i innych środków do wsparcia transformacji cyfrowej sektora przemysłowego oraz jego otoczenia w regionie


Działania Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości

1

Wsparcie rozwoju transformacji cyfrowej w regionie.

2

Zaangażowanie w zakresie opracowania, realizacji badań i analiz dotychczasowych wyzwań przemysłu w regionach.


3

Udział w sieci współpracy wymiany doświadczeń pomiędzy Radami Regionalnymi Przemysłu Przyszłości.

4

Dostęp do bazy wiedzy ekspertów Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.


5

Możliwości skorzystania z bezpośredniego wsparcia w postaci: warsztatów, szkoleń, demonstratorów i doradztwa w obszarze Przemysłu Przyszłości.