Przejdź do treści

Mazowiecka
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Julia Munik
Sekretarz

Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
julia.munik@fppp.gov.pl
+48 607 147 278

Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Paweł Kolczyński
  Paweł Kolczyński (Przewodniczący) Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Paweł Poszytek
  dr Paweł Poszytek (Wicerzewodniczący) Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Łukasz Białczak
  Łukasz Białczak Prezes zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej
 • Marek Bielski
  dr Marek Bielski Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej
 • Bartosz Dubiński
  Bartosz Dubiński Prezes zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej
 • Beata Glinka
  prof. dr hab. Beata Glinka Pełnomocniczka Rektora UW ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Andrzej Kansy
  dr hab. Andrzej Kansy Prorektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
 • Piotr Pszczółkowski
  Piotr Pszczółkowski członek rady Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie
 • Andrzej Puchalski
  dr hab. Andrzej Puchalski Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu
 • Anna Rogowska
  Anna Rogowska Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
 • Mariusz Stachnik
  Mariusz Stachnik Prezes zarządu Mazowieckiego Klastra ICT Klaster Kluczowy 
 • Artur Standowicz
  Artur Standowicz Wicewojewoda mazowiecki
 • Aleksandra Szwed
  Aleksandra Szwed Z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Piotr Zółtowski
  Piotr Zółtowski Prezes zarządu Mazowieckiego Klastra Przedsiębiorczości i Ekorozwoju 
 • Anna Wawryniuk
  dr inż. Anna Wawryniuk Ekspert Boryszew S.A.
 • Zenon Chodowiec
  Zenon Chodowiec Prezes Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach
 • Zygmunt Krasiński
  dr inż. Zygmunt Krasiński Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
 • Rafał Jędrzejak
  Rafał Jędrzejak Kierownik działu Polska Grupa Zbrojeniowa