Eksperci

Nowy nabór

Platforma Przemysłu Przyszłości ogłasza nowy nabór kandydatów do zespołu eksperckiego. Chcemy wzmocnić naszą grupę specjalistów o osoby biegłe w dziedzinach związanych z Europejskim Zielonym Ładem (European Green Deal), z tworzeniem kultury innowacji w firmach oraz kształtowaniem kompetencji pracowników. Zależy nam też m.in. na ekspertach zajmujących się nowymi modelami biznesowymi. Poniżej precyzujemy obszary merytoryczne oraz przedstawiamy szczegółowe zasady rekrutacji. Zapraszamy do współpracy z PPP na rzecz rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce!

Nowe dziedziny

13 dziedzin

Współpraca ekspercka

Zaangażowanym osobom będziemy odpłatnie zlecali następujące działania:

Stawki honorariów można znaleźć w Regulaminie rekrutacji ekspertów – poniżej.

Jak się zgłosić?

Zainteresowany współpracą z PPP powinien:

Rozmowy kwalifikacyjne będą miały formę 15-minutowych wideokonferencyjnych prezentacji. Finałem naboru może być zawarcie umowy pomiędzy kandydatem a Platformą Przemysłu Przyszłości skutkujące dołączeniem do eksperckiego zespołu, który pracuje w naszej organizacji nad cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Chętnych prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami poniżej oraz o przysłanie zgłoszenie zgodnego z opisanymi w nich zasadami. Zapraszamy!

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naboru, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem zespołu ekspertów PPP, Mariuszem Hetmańczykiem: mariusz.hetmanczyk@fppp.gov.pl, 607 146 486.