Biblioteka 4.0

RAPORT: Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw
Okładka raportu foresight
RAPORT: Międzynarodowy i krajowy przegląd metodyk foresightu technologicznego
Przemysł 4.0
Znaczenie standaryzacji w Przemyśle 4.0. Polska perspektywa.
okładka raportu FPPP
RAPORT: Korzyści i szanse z funkcjonowania lotniska dla rozwoju Radomia
okładka raportu FPPP
RAPORT: Radom w strukturze przestrzennej kraju
okładka raportu FPPP
RAPORT: Lotnisko a region. Analiza wpływu funkcjonowania lotniska na rozwój Radomia i regionu
Jak budować zespoły do transformacji cyfrowej? Zapoznaj się z naszymi wskazówkami
Kompetencje przyszłości w firmie – czego oczekują przedsiębiorcy od swoich pracowników?
Przyszłość kompetencji przyszłości – bezpłatny raport dla przedsiębiorców