Zarząd fundacji

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Katarzyna Nosalska

Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Paweł Nowak

Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rada fundacji

Dawid Solak

Przewodniczący Rady Fundacji

Witold Abramowicz

Członek Rady Fundacji

Krzysztof Bednarek

Członek Rady Fundacji

Marian Borek

Członek Rady Fundacji

Edward Chlebus

Członek Rady Fundacji

Janusz Karp

Członek Rady Fundacji

Tomasz Klekowski

Członek Rady Fundacji

Jarosław Królewski

Członek Rady Fundacji

Adrian Mazur

Członek Rady Fundacji

Tomasz Madras

Członek Rady Fundacji

Małgorzata Szczepańska

Członek Rady Fundacji

Andrzej Szyszko

Członek Rady Fundacji

Konrad Świrski

Członek Rady Fundacji

Michał Wiśniewski

Członek Rady Fundacji

Stefan Życzkowski

Członek Rady Fundacji