Zarząd fundacji

Dawid Solak – pełniący obowiązki prezesa Zarządu

Rada fundacji

Witold Abramowicz

członek Rady

Krzysztof Bednarek

członek Rady

Wanda Klepacka

członek Rady

Edward Chlebus

członek Rady

Janusz Karp

członek Rady

Tomasz Klekowski

członek Rady

Jarosław Królewski

członek Rady

Adrian Mazur

członek Rady

Tomasz Madras

członek Rady

Małgorzata Szczepańska

członek Rady

Andrzej Szyszko

członek Rady

Konrad Świrski

członek Rady

Michał Wiśniewski

członek Rady

Stefan Życzkowski

członek Rady