Przejdź do treści

Raport: Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji 


  • Publikacja stanowi kontynuację rozważań dotyczących luki cyfrowej, które zawarto w raporcie “Identyfikacja luki cyfrowej oraz zagrożeń wynikających z wprowadzania technologii cyfrowych do przedsiębiorstw”. Autorzy precyzyjnie wskazali konkretne przykłady zagrożeń, które towarzyszą wdrażaniu poszczególnych rozwiązań cyfrowych. Raport dostarcza praktycznych wskazówek odnośnie czynników ryzyka oraz metod przeciwdziałania negatywnym skutkom wdrażania rozwiązań cyfrowych, z uwzględnieniem ochrony interesów gospodarczych naszego kraju.

Cel raportu

Raport, powstały w ramach Think tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości zawiera opisy możliwych, negatywnych konsekwencji wdrażania nowych technologii cyfrowych, które mogą okazać się dotkliwe dla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz interesu narodowego. Zdaniem autorów procesy cyfryzacji polskiej gospodarki obecnie przyspieszają nie tylko w wyniku rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, ale też na skutek kryzysów i niestabilnej sytuacji geopolitycznej na świecie. W obliczu tych wyzwań konieczne staje się zwrócenie uwagi na krótko- i długoterminowe skutki wprowadzania nowych technologii, uwzględniając zarówno wzrost efektywności przedsiębiorstw, jak i zagrożenia dla interesu publicznego i bezpieczeństwa narodowego.

Wyniki

Jednym z kluczowych elementów raportu jest macierz czynników ryzyka, która pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia, ocenić ich stopień oddziaływania oraz realny wpływ na funkcjonowanie MŚP. Raport podkreśla konieczność określenia i wzmocnienia pozycji cyfrowej przedsiębiorstw oraz stworzenia spójnej strategii cyfrowej, w której bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę.

W kontekście strategii przedsiębiorstw zaleca się wykorzystanie potencjału cyfryzacyjnego oraz opracowanie spójnej strategii, uwzględniającej różnorodne aspekty. Ponadto, raport analizuje implikacje dla polityki gospodarczej, sugerując integrację strategii cyfrowych przedsiębiorstw z ogólną polityką gospodarczą państwa.

W ramach samorządu gospodarczego autorzy zalecają promowanie współpracy między przedsiębiorstwami w celu zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. Dodatkowo, podejście oparte na studiach przypadków stanowi praktyczne narzędzie, umożliwiające dostosowanie rekomendacji do różnych kontekstów i sytuacji oraz wyciąganie wniosków na bazie realnych doświadczeń.

Raport oferuje wszechstronne podejście do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wprowadzaniem nowych technologii cyfrowych, uwzględniając zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Opiera się on na kompleksowym podejściu metodologicznym, mającym na celu skuteczną analizę i rekomendacje związane z zagrożeniami wprowadzania nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Dzięki temu, MŚP mogą lepiej przygotować się do wyzwań, jakie niesie ze sobą era cyfryzacji.

Niniejszy raport powstał w ramach prac Think tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, do którego zaproszono: prof. Mariana Gorynię, dr hab. Joannę Kuczewską, gen. broni (w st. spocz.) dr Andrzeja Fałkowskiego, dr hab. inż. Krzysztofa Pietrusewicza, prof. ZUT.

Pełny raport dostępny poniżej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na