IIoT

Internet rzeczy to sieć łącząca urządzenia, które samodzielnie zbierają, udostępniają i przetwarzają dane. Do działania IoT niezbędny jest sprzęt (czujniki, telefony czy komputery), bezprzewodowa lub przewodowa łączność, oprogramowanie zarządzające systemem i jego bezpieczeństwem, ale także usługi ułatwiające współpracę różnym strukturom. Po raz pierwszy terminu internet of things dla określenia połączenia sieci ze światem fizycznym za pomocą wielu czujników użył w 1999 roku Kevin Ashton, współzałożyciel Auto-ID Labs. To grupa naukowa, która wypracowała m.in. standardy dla systemu zdalnej identyfikacji radiowej (RFID). Z kolei przemysłowy internet rzeczy jest koncepcją wywodząca się z internetu rzeczy i obejmuje przemysłowe zastosowanie urządzeń połączonych w sieć. 

Industrial internet of things łączy technologię informacyjną z operacyjną, która dotyczy usieciowienia procesów i przemysłowych systemów sterowania (ang. industrial control system, ICS), chodzi o interfejsy człowiek-maszyna, software do nadzorowania produkcji czy programowalne sterowniki logiczne. Współdziałanie IT i OT zapewnia większą spójność systemów w zakresie automatyzacji i optymalizacji oraz lepszą dostępność danych odnoszących się do dostaw i logistyki. Jeśli firma dysponuje dokładnymi danymi o czasie zaopatrzenia i potencjalnych opóźnieniach, może na nie zareagować, np. przezbrajając linie. Natomiast wewnętrzną dystrybucją surowców da się zarządzać z użyciem systemów przekazujących informacje o stanie magazynów lub poszczególnych półek.

Systemy internetu rzeczy służą również do lokalizowania pojazdów autonomicznych czy pracowników oraz do kontrolowania czynników środowiskowych panujących w fabryce: temperatury, wilgotności i zapylenia. IIoT używa się do optymalizacji zużycia energii – np. analizując ruch w halach da się ustalić, w których miejscach światło musi być włączone stale, a gdzie wystarczy zainstalować czujniki ruchu.

IIoT jest technologią czwartej rewolucji przemysłowej, dla której ważne jest korzystanie z danych. Czujniki w zakładach pozwalają skracać przestoje, bo dzięki informacjom z maszyn można szybko reagować na awarie. Gdy urządzenia przemysłowego internetu rzeczy dostarczają informacje algorytmom sztucznej inteligencji analizującym dane w czasie rzeczywistym, zakład ma szansę prowadzić konserwację zapobiegawczą polegającą na wczesnym wykrywaniu anomalii. IIoT pomaga też budować modele digital twin fabryk, linii produkcyjnych i produktów – a repliki fizycznych obiektów są tym precyzyjniejsze, im więcej mają dobrej jakości danych.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór