Przejdź do treści

Augmented reality (AR)

AR, czyli rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality) stanowi połączenie świata rzeczywistego z wirtualnymi obiektami wytworzonymi cyfrowo. Pierwszy system do rozszerzonej rzeczywistości (a zarazem do VR) w 1968 roku opracował Ivan Sutherland z Uniwersytetu Utah we współpracy ze swoim studentem, Bobem Sproullem. Podczas dwóch kolejnych dekad na AR koncentrowały się przede wszystkim siły powietrzne i NASA, czego przykładem jest m.in. praca Gavana Linterna, która dotyczyła stosowania AR w trenowaniu umiejętności lotniczych.

Pojęcie augmented reality w 1990 roku wprowadził naukowiec Boeinga, Tom Caudell, który we współpracy z Davidem Mizellem przygotował system wyświetlający instrukcje okablowania poszczególnych samolotów. Rozwiązanie miało zastąpić tablice ze sklejki, na których schematy były prezentowane za pomocą rzeczywistych przewodów i aktualizowane ręcznie przy każdej zmianie w produkcji. Badacze w swojej pracy pt. „Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display Technology to Manual Manufacturing Processes” opisującej działanie systemu HUDset, zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej, rozszerzona nie wymaga wykreowania grafiki dla każdego piksela obserwowanego przez użytkownika, co przekłada się na bardziej rygorystyczne wymogi związane z tym, że w niektórych zastosowaniach cyfrowe obiekty muszą z dużą dokładnością integrować się ze światem fizycznym.

W przemyśle AR jest stosowana m.in. przy projektowaniu produktów i prezentowaniu ich klientom. Przedsiębiorcy wykorzystują technologię również przy skomplikowanym montażu lub podczas konserwacji (także zdalnej) i przezbrojeń maszyn. Dzięki goglom lub – w innej wersji – urządzeniom mobilnym, pracownicy mają dostęp do szczegółowych informacji technicznych, instrukcji, hologramów, schematów czy filmów szkoleniowych. Innym zastosowaniem AR są szkolenia z obsługi robotów, podczas których informacje są nakładane na rzeczywiste urządzenia, a także wdrażanie nowych pracowników – nowe osoby mogą łatwiej zorientować się np. w planie budynków przedsiębiorstwa.