dojrzałość cyfrowa

Dojrzałość cyfrowa firmy określa zdolność przedsiębiorstwa do tego, aby skutecznie wykorzystać technologie cyfrowe w procesie budowania sukcesu rynkowego firmy. O dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa nie decyduje wyłącznie posiadanie cyfrowych technologii, ale m.in. sposób, w jaki firma projektuje i oferuje swoje produkty, jak współpracuje z klientem i partnerami biznesowymi, jak zarządza danymi, w jakim stopniu stosuje autonomiczne rozwiązania i systemy lub jak realizuje współpracę między partnerami.

3D 5G AI automatyzacja B+R big data blockchain centra danych cyberbezpieczeństwo CYBERSEC czujniki digital twin DIH dojrzałość cyfrowa drony druk 3D edge computing egzoszkielety energetyka fabryka przyszłości FDM fotowoltaika GOZ human augmentation IIoT IoT konkursy LotL materiały ML motoryzacja MŚP OZE podatki pracownicy 4.0 prawo Przemysł 4.0 raporty roboty roboty przemysłowe Siemens SSE startupy szkolenia VR