Przejdź do treści

14% firm uważa, że zakończyło proces cyfrowej transformacji. Rzeczywiście?


  • Blisko 3/4 średnich i dużych firm deklaruje, że wie, czym jest transformacja cyfrowa.
  • 14% uważa, że ma ten proces już za sobą.
  • Rozmowy z przedsiębiorcami pokazały, że transformacja jest utożsamiana np. z wprowadzeniem narzędzi do pracy zdalnej.
  • Podsumowujemy wyniki badania PMR Market Experts prowadzonego wśród średnich i dużych firm produkcyjnych działających w Polsce.

73% przedsiębiorstw deklaruje, że zna pojęcie transformacji cyfrowej. Menadżerowie najczęściej rozumieją transformację jako automatyzację i integrację procesów produkcyjnych (80%), nieco rzadziej utożsamiają ją z cyfrowymi narzędziami wspierającymi działy sprzedaży lub marketingu (77%) lub z rozwojem usług zdalnych (71%). Większość firm biorących udział w badaniu rozpoczęła wprowadzanie tych zmian, natomiast 14% twierdzi, że transformację ma już za sobą, co analityk PMR Market Experts uznaje za zaskakujący wynik:

Jeżeli myślimy o cyfrowej transformacji, jako o strategii działań i procesie, to dyskusyjna jest w ogóle możliwość zakończenia jej – zauważa Paweł Olszynka. – Warto odnotować, że równocześnie podobny odsetek firm deklaruje, że transformacja nie jest w ich obszarze zainteresowań i ani nie rozpoczęli, ani nie planują podobnych działań. Dotyczy to przede wszystkim średnich przedsiębiorstw.

Niepełne zrozumienie transformacji i bariery wdrożeń

Specjalista dodaje, że podczas badania dopytywano menadżerów, przekonanych, że zakończyli wdrażanie transformacji cyfrowej, co przez to rozumieją:

Właściwie we wszystkich firmach mówiono o wprowadzeniu na szeroką skalę narzędzi do pracy zdalnej. 2/3 przedsiębiorstw odpowiedziało, że przeprowadziło migrację znacznej części zasobów do chmury. To pokazuje niepełne rozumienie transformacji – podkreśla Paweł Olszynka.

Powodem, dla którego firmy nie chcą wprowadzać zmian, jest przede wszystkim brak wiedzy o potencjalnych korzyściach. Jak przyznają menadżerowie, sami nie wiedzą wystarczająco wiele o transformacji, ani o tym, na jakie obszary działalności zmiany mają szansę dobrze wpłynąć.

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych

Zgodnie z wynikami badania, z cloud computingu korzysta 46% przedsiębiorstw, a co trzecia planuje migrację do chmury. Jeśli chodzi o zalety tego rodzaju rozwiązań, przedsiębiorcy wymieniają: ułatwienie pracy zdalnej, optymalizację kosztów, obniżenie zapotrzebowania na specjalistów IT oraz uniezależnienie od awarii urządzeń. 74% firm, które nie planują przenosić usług do chmury obliczeniowej, wybiera inwestowanie we własną infrastrukturę.

O badaniu PMR Market Experts

Badanie pt. „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19” zostało wykonane na przełomie II i III kwartału ubiegłego roku przez PMR Market Experts na zlecenie Dassault Systèmes. Wzięli w nim udział menadżerowie IT ze 105 średnich i dużych firm produkcyjnych z Polski. Branże, w których działają respondenci to: transport i mobilność, urządzenia przemysłowe, lotnictwo oraz wyposażenie wnętrz.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na