Przejdź do treści

Cyfryzacja

20 nowych rozwiązań cyfrowych, które usprawnią działanie Twojej firmy
2. Ziemowit Socha - ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, ekspert ds. mikropoświadczeń, Instytut Badań Edukacyjnych
Transformacja Cyfrowa – Zarządzanie Talentami Technologicznymi
podcasty ppp
Cykl podcastów FPPP (odc. 6 – 10)
podcasty ppp
Cykl podcastów FPPP (odc. 1 – 5)
Nowe modele biznesowe – tworzenie nowych produktów i wartości dzięki technologiom cyfrowym
Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP
Europejski Ranking Innowacyjności z 2023 roku
Regionalne Plany Działania w ramach projektu SMARTY (Intereg Europe)
Strategia krajów Azji Wschodniej w zakresie rozwoju technologicznego