Aktualności

Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”
Rusza program „Nauczyciel Przyszłości”
Money
Ruszył nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
Wszedł w życie europejski program „Droga ku cyfrowej dekadzie”.
Wicepreses Piotr Biber
II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Absolwenci Szkoły Lidera 4.0
Zakończenie II edycji Szkoły Lidera 4.0
(Bio)druk 3D receptą na kryzys w transplantologii?
Co grupa PFR oferuje firmom zdążającym w kierunku przemysłu przyszłości?
Perspektywa finansowa 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości