Przejdź do treści

Raport: Zarządzanie talentami. Globalne wzory i lokalna adaptacja


Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie biznesu, pełnym dynamicznych zmian i wyzwań, kluczowym czynnikiem determinującym sukces przedsiębiorstwa jest zarządzanie talentami. Raport jest owocem prac Think tanku powołanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości (FPPP), który skupił się na analizie i identyfikacji praktyk związanych z rozwojem talentów – osób o ponadprzeciętnych kompetencjach, których wkład w działalność firmy może znacząco wpłynąć na jej konkurencyjność na rynku. 

Cel raportu 

Celem było zgromadzenie wiedzy na temat zarządzania talentami oraz znalezienie inspiracji dla managerów poprzez studia przypadku dobrych praktyk. Dzięki zaangażowaniu i wiedzy autorów, dr Pawła Strojnego i dr Ziemowita Sochy, udało się przygotować syntetyczny przegląd tej istotnej dziedziny. 

Wyniki 

W obliczu pandemii COVID-19 i związanych z nią zmian w sposobie pracy, zarządzanie talentami przestało być jedynie zadaniem działu HR. Stało się to integralną częścią strategii zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji. Dzisiejsze efektywne zarządzanie talentami wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia nie tylko pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników, ale także ich rozwój, zaangażowanie oraz dostosowanie do specyficznych potrzeb i wyzwań przedsiębiorstwa. 

Wzrost pracy zdalnej dodatkowo podkreślił konieczność adaptacji organizacji do zmieniającego się środowiska pracy. Firmy muszą skupić się na wykorzystaniu nowych technologii, aby efektywnie zarządzać talentami w nowej rzeczywistości biznesowej.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest konieczność holistycznego podejścia do zarządzania talentami. Nie wystarczy już jedynie pozyskiwanie „najlepszych” pracowników. Kluczowe jest również ich rozwijanie, retencja oraz zaangażowanie. Ponadto, istotne jest zrozumienie i demistyfikacja przekonań związanych z zarządzaniem talentami oraz wykorzystanie praktycznych narzędzi i metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wyzwań każdej organizacji.

Raport ten kierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, aby dostarczyć im aktualny przegląd zarządzania talentami oraz inspirację do działań w tej dziedzinie. Dzisiejsze sukcesy biznesowe nie są możliwe bez efektywnego zarządzania ludźmi i ich talentami. Dlatego też, inwestowanie w rozwój talentów i odpowiednie zarządzanie nimi staje się kluczowym elementem strategii każdej nowoczesnej organizacji. 

Pełny raport dostępny poniżej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na