Edukacja

Rusza program „Nauczyciel Przyszłości”
ESG concept of environmental, social and governance. Sustainable and ethical business. "ESG" surrounding with ESG icon on beautiful white background. Copy space
Możesz wziąć udział w kursie o raportowaniu ESG
(fot. Zbigniew Put/Wikipedia)
W Krakowie powstał Erasmus+ InnHUB
Krajowe i zagraniczne podejścia do rozwoju kompetencji przyszłości
Platforma Przemysłu Przyszłości wypracuje standardy kształcenia w gospodarce 4.0
łańcuch utworzony z cyfrowych elementów wypełnionych zerami i jedynkami
Projekty badawcze z zakresu AI i blockchainu dla doktorantów
Jakie umiejętności miękkie i twarde należy kształtować?
teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.
Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Monitoring źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony