Przejdź do treści

W Krakowie powstał Erasmus+ InnHUB


  • Centrum współpracy międzysektorowej mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Zadaniem InnHUB-u jest m.in. rozpowszechnianie wiedzy o przedsięwzięciach edukacyjnych dla uczniów, studentów i pracowników.
  • Podobny ośrodek od grudnia 2021 roku działa w Lublinie.

Na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstał Erasmus+ InnHUB – miejsce, które będzie popularyzowało europejskie inicjatywy edukacyjne oraz ofertę programu Erasmus – nie tylko w kontekście wymiany studenckiej, z którą jest kojarzony, ale również rozwoju zawodowego uczniów, pracowników firm i uczelni. Celem InnHUB-u jest utworzenie systemu kształcenia i podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych poprzez koordynację działań małopolskich szkół, szkół wyższych, ośrodków kształcenia zawodowego i firm. Kolejnym zadaniem będzie wypracowanie modelu kooperacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (operatora Programu Erasmus+ w Polsce) i sieci partnerów z sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i nauki.

Porozumienie

Ośrodek rozpoczął działalność na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego zaznaczał, że otwarcie InnHUB-u realizuje strategię „Małopolska 2030”. Autorzy dokumentu wyjaśniają, że innowacyjność jest kluczowa dla konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw. Z kolei zdolność wprowadzania nowych rozwiązań jest uzależniona od współpracy pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.

Hub informacyjny Lublin Erasmus+

Podobny ośrodek pod konie ubiegłego roku powstał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poza budowaniem współpracy międzysektorowej, ośrodek skupia się na organizowaniu spotkań informacyjnych, prezentowaniu dobrych praktyk i rezultatów inicjatyw prowadzonych w ramach Erasmus+. Lubelski Hub włączy się m.in. w wydarzenia związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 w Lublinie.

Zrealizujemy projekty w ramach programu Erasmus+

Platforma Przemysłu Przyszłości zdobyła dofinansowanie przedsięwzięć „Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” i „Edukacja 4.0. Nauczyciele i uczniowie w zielonej gospodarce przyszłości”. Pierwsza inicjatywa, którą przybliżaliśmy w portalu, obejmuje działania podnoszące poziom kompetencji koordynatorów klastrów. Z kolei druga dotyczy rozwoju nauczycieli kształcenia zawodowego w dziedzinie źródeł energii.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na