PPP

Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”
Bezpłatne konsultacje dla firm
Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych
Wszedł w życie europejski program „Droga ku cyfrowej dekadzie”.
Wicepreses Piotr Biber
II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Innovation city
Najbardziej innowacyjne kraje świata w 2022 roku
Absolwenci Szkoły Lidera 4.0
Zakończenie II edycji Szkoły Lidera 4.0
Co grupa PFR oferuje firmom zdążającym w kierunku przemysłu przyszłości?
A seminar holding a seminar together between some of the team leader while working in a modern office space.
Elementy procesu transformacji przedsiębiorstwa