Przejdź do treści

PPP

Inauguracja Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce oraz Kongres EDIH
podpisanie listu intencyjnego nt. przemysłu przyszłości
Strategiczne partnerstwo w kierunku przemysłu przyszłości
nagroda dla platformy przemysłu przyszłości
Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023 przyznana za projekt „Szkoła Lidera”
Radom wskazuje kierunek przyszłości podczas II Kongresu Radom Przyszłości
Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw
Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”
Bezpłatne konsultacje dla firm
Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych
Wszedł w życie europejski program „Droga ku cyfrowej dekadzie”.