PPP

Jakie umiejętności miękkie i twarde należy kształtować?
teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.
Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Monitoring źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Monitoring źródeł spoza UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Platforma Przemysłu Przyszłości opracowała 3 raporty o kompetencjach
Jak SI wpływa na przedsiębiorstwa?
Z jakimi atakami może mieć do czynienia przemysł?
Powstała Mazowiecka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości
Jak na świecie rozwija się kompetencje przyszłości?