PPP

A seminar holding a seminar together between some of the team leader while working in a modern office space.
Elementy procesu transformacji przedsiębiorstwa
Jak sprawdzić poziom cyfryzacji klastrów?
cyfrowy świat
Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji (raport pełny)
Uwarunkowania i metody cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach (raport skrócony)
blockchain
Modele cyfryzacji łańcucha wartości w klastrach
Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach (raport pełny)
Kompetencje potrzebne na rynku pracy
Cyfryzacja sprzyja oszczędzaniu energii, surowców i materiałów
Wirtualne spotkanie o doświadczeniach z zakresu transformacji firm w Polsce