Przejdź do treści

Konkursy

A seminar holding a seminar together between some of the team leader while working in a modern office space.
Program dla przedsiębiorców rozpoczynających nową działalność gospodarczą
Businesswoman leading a training class for professionals
Akademia Menadżera MMŚP, czyli kursy z cyfryzacji
Smart industry robot arms for digital factory production technology showing automation manufacturing process of the Industry 4.0 or 4th industrial revolution and IOT software to control operation .
Więcej przedsiębiorstw z dofinansowaniem w konkursie „Przemysł 4.0”
W konkursie na elektryczny pojazd dostawczy pozostały dwie firmy
Z jakich programów unijnych innowatorzy skorzystają w tym roku?
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się na seminarium w Kiszyniowie
200 milionów złotych na projekty B+R m.in. z zakresu przemysłu 4.0
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach
Startupy z Polski Wschodniej dostaną przeszło 20 milionów złotych