Konkursy

Man using virtual assistant and smart speaker at home
Powstanie cyfrowy asystent i system przetwarzania mowy
współpracownicy przy komputerach
12 milionów złotych na innowacje w Polsce Wschodniej
inżynier i inspektor jakości
O standaryzacji w przemyśle 4.0
Do 1 marca można składać wnioski w konkursie dotyczącym EDIH-ów
Konkurs na wdrożenie efektów prac B+R, w puli 500 milionów złotych
maszyna rolnicza
Bardzo popularna „Szybka ścieżka – Agrotech”: aplikacje 13-krotnie przekroczyły zakładany budżet
spotkanie pracowników w biurze
Poland Prize dla akceleratorów – w puli 60 milionów złotych
3 mld zł dla polskich firm i ośrodków badawczych z Horyzontu 2020
100 lub 25 tysięcy złotych do wygrania w konkursie Polski Produkt Przyszłości