Przejdź do treści

Z jakich programów unijnych innowatorzy skorzystają w tym roku?


  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) w tym roku przeznaczy 1,7 miliarda euro na nowoczesne przedsięwzięcia.
  • O pieniądze mogą ubiegać się badacze, startupy i MŚP pracujące nad przełomowymi rozwiązaniami.
  • Piszemy również o programie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który ułatwia uzyskanie unijnego dofinansowania.

W marcu ubiegłego roku, po 3-letnim pilotażu, została uruchomiona Europejska Rada ds. Innowacji. Budżet organizacji na lata 2021-2027 wynosi przeszło 10 miliardów euro. EIC przeznaczy 1,7 miliarda euro na projekty realizowane w tym roku. Plan działań Rady zakłada kilka nowości, w tym inicjatywę EIC Scale-up 100, która pomoże zidentyfikować 100 przedsiębiorstw mających szansę stać się tzw. jednorożcami, czyli przekroczyć wartość miliarda euro. Z kolei firmy działające w branżach o strategicznym znaczeniu dla UE, będą mogły ubiegać się o inwestycje przekraczające 15 milionów euro. Tegoroczne działania EIC będą skoncentrowane również na promowaniu różnorodności w przedsiębiorstwach.

Trzy programy wsparcia

„Pionier”, „Transformacja” i „Akcelerator” to 3 inicjatywy, które w tym roku poprowadzi EIC. Pierwsza zakłada przeznaczenie 350 milionów euro dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych zajmujących się przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi. Druga, o wartości 131 milionów euro, pomoże w przekształcaniu wyników badań – pieniądze będzie można wykorzystać na dopracowanie rozwiązań i przygotowanie uzasadnień biznesowych dla konkretnych zastosowań. Natomiast „Akcelerator” z budżetem w wysokości 1,16 miliarda euro został pomyślany dla startupów i małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać innowacje oraz zwiększać skalę inicjatyw mogących tworzyć nowe rynki lub zakłócać obecne.

Łatwiejsze aplikowanie o unijne wsparcie

W Polsce MŚP do 11 sierpnia mogą zgłaszać się do konkursu „Granty na Eurogranty” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Firmy mogą uzyskać w nim 280 tysięcy złotych na przygotowanie projektu, który chciałyby zrealizować w ramach programów UE, jak LIFE, Kreatywna Europa czy Horyzont Europa. Pieniądze mogą przeznaczyć na doradztwo w zakresie opracowania projektu, przygotowanie studium wykonalności, spotkania z potencjalnymi partnerami czy przygotowanie wniosków zgodnych z wymaganiami inicjatora konkursu, a także na tłumaczenie dokumentacji. Szczegóły dotyczące zgłoszeń są dostępne w serwisie PARP.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na