Z jakich programów unijnych innowatorzy skorzystają w tym roku?

  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) w tym roku przeznaczy 1,7 miliarda euro na nowoczesne przedsięwzięcia.
  • O pieniądze mogą ubiegać się badacze, startupy i MŚP pracujące nad przełomowymi rozwiązaniami.
  • Piszemy również o programie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który ułatwia uzyskanie unijnego dofinansowania.

W marcu ubiegłego roku, po 3-letnim pilotażu, została uruchomiona Europejska Rada ds. Innowacji. Budżet organizacji na lata 2021-2027 wynosi przeszło 10 miliardów euro. EIC przeznaczy 1,7 miliarda euro na projekty realizowane w tym roku. Plan działań Rady zakłada kilka nowości, w tym inicjatywę EIC Scale-up 100, która pomoże zidentyfikować 100 przedsiębiorstw mających szansę stać się tzw. jednorożcami, czyli przekroczyć wartość miliarda euro. Z kolei firmy działające w branżach o strategicznym znaczeniu dla UE, będą mogły ubiegać się o inwestycje przekraczające 15 milionów euro. Tegoroczne działania EIC będą skoncentrowane również na promowaniu różnorodności w przedsiębiorstwach.

startup
(fot. Getty Images)

Trzy programy wsparcia

„Pionier”, „Transformacja” i „Akcelerator” to 3 inicjatywy, które w tym roku poprowadzi EIC. Pierwsza zakłada przeznaczenie 350 milionów euro dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych zajmujących się przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi. Druga, o wartości 131 milionów euro, pomoże w przekształcaniu wyników badań – pieniądze będzie można wykorzystać na dopracowanie rozwiązań i przygotowanie uzasadnień biznesowych dla konkretnych zastosowań. Natomiast „Akcelerator” z budżetem w wysokości 1,16 miliarda euro został pomyślany dla startupów i małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać innowacje oraz zwiększać skalę inicjatyw mogących tworzyć nowe rynki lub zakłócać obecne.

Hand holding light bulb and business digital marketing innovation technology icons on network connection, blue background
(graf. Getty Images)

Łatwiejsze aplikowanie o unijne wsparcie

W Polsce MŚP do 11 sierpnia mogą zgłaszać się do konkursu „Granty na Eurogranty” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Firmy mogą uzyskać w nim 280 tysięcy złotych na przygotowanie projektu, który chciałyby zrealizować w ramach programów UE, jak LIFE, Kreatywna Europa czy Horyzont Europa. Pieniądze mogą przeznaczyć na doradztwo w zakresie opracowania projektu, przygotowanie studium wykonalności, spotkania z potencjalnymi partnerami czy przygotowanie wniosków zgodnych z wymaganiami inicjatora konkursu, a także na tłumaczenie dokumentacji. Szczegóły dotyczące zgłoszeń są dostępne w serwisie PARP.