Przejdź do treści

200 milionów złotych na projekty B+R m.in. z zakresu przemysłu 4.0


  • Pozostałe kategorie dotyczą biomasy, dekarbonizacji i GOZ-u.
  • Pomysłodawcy będą mieli 4 lata na opracowanie pomysłów.
  • Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen.

NCBR oraz PKN Orlen uruchomiły program grantów pn. „NEON” (New Orlen) skierowany do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. W planach są cztery edycje konkursu, pierwsza rozpocznie się do końca marca. Kategorie dwóch tegorocznych odsłon są związane z biomasą i gospodarką obiegu zamkniętego. Z kolei edycje w 2023 roku będą dotyczyły zagadnień dekarbonizacji i przemysłu 4.0. Realizacja zakwalifikowanych projektów potrwa 4 lata. W tym czasie gotowość technologiczna (ang. technology readiness) powinna wzrosnąć co najmniej o 2 poziomy. Rezultaty zostaną wdrożone przez koncern paliwowo-energetyczny lub wykonawców. Organizatorzy przeznaczą na inicjatywę w sumie 200 milionów złotych.

Tematyka poszczególnych konkursów

Produkcja biomasy i zaawansowanych biokomponentów (np. wytwarzane z biomasy czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan), a także nowe metody otrzymywania wodoru, to zagadnienia z pierwszej dziedziny. Jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego, poszukiwane rozwiązania dotyczą m.in. odzyskiwania metali ze strumieni rafineryjnych, a także mniejszego zużycia wody w procesach produkcyjnych. W kontekście ograniczania emisji dwutlenku węgla, chodzi o sposoby wychwytywania go i używania jako surowca do paliw lotniczych i wyrobów chemicznych. Konkurs poświęcony przemysłowi 4.0 ma na celu wypracowanie systemów monitoringu korozji, a także działań zmniejszających jej wpływ na instalacje przemysłowe.

Orlen Skylight Accelerator

W styczniu Orlen uruchomi nabór do 4 rundy akceleracyjnej programu Orlen Skylight Accelerator. To 2-letnia inicjatywa, w której startupy zajmują się opracowywaniem rozwiązań dla 22 problemów technologicznych z zakresu zielonej transformacji, przemysłu 4.0, niskoemisyjnej energetyki czy zaawansowanej petrochemii. Firmy, które chcą wziąć udział w przedsięwzięciu, powinny działać na rynku nie dłużej niż 6 lat, z kolei poziom gotowości technologicznej ich rozwiązań to minimum 5. W sumie koncern planuje zorganizować 11 rund programu, które zakończą się co najmniej 17 wdrożeniami.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na