Przejdź do treści

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się na seminarium w Kiszyniowie


 • Dzięki udziałowi w inicjatywie polskie firmy przedstawią swoje produkty zainteresowanym odbiorcom z Mołdawii.
 • Poszukiwane rozwiązania dotyczą takich obszarów, jak transport, smart city, e-administracja.
 • Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 10 lutego.
 • Organizatorami wydarzenia są MSZ i Ambasada RP w Mołdawii.

Podczas spotkania planowanego na drugą połowę marca, polscy przedsiębiorcy zaprezentują swoje rozwiązania w dziewięciu dziedzinach istotnych dla strony mołdawskiej, m.in. smart city, systemy obsługi dronów, transport i zielone technologie. Seminarium przygotowuje Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą RP w Republice Mołdawii.

Pełna lista obszarów:

 • inteligentne rozwiązania dotyczące autobusów miejskich i usprawnień funkcjonowania miast,
 • sektor transportowy, tabor kolejowy, zarządzanie transportem drogowym,
 • pojazdy specjalne i wyposażenie służb obrony cywilnej,
 • sprzęt medyczny,
 • system koordynacji bezzałogowych statków powietrznych,
 • zielone technologie, w tym OZE, komunalne oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, recycling,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym rozwój powierzchni produkcyjnych i magazynowych,
 • melioracja,
 • e-administracja (govtech), w tym innowacje dla administracji skarbowej – e-faktury, narzędzia do analizy ryzyka i zwalczania uchylania się od płacenia podatków.

Zgłoszenia

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, powinni wypełnić dołączoną niżej ankietę i do 10 lutego przesłać dokument na adres e-mail: joanna.dopierala-konkolowicz@msz.gov.pl. Do zgłoszenia warto dołączyć przygotowaną w języku angielskim prezentację przybliżającą profil działalności oraz ofertę produktową. Organizatorzy, po konsultacjach ze stroną mołdawską, wybiorą maksymalnie 15 firm, które będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu.

Wyjazd biznesowy do Brazylii

Podobne wydarzenie planują Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) oraz FecomercioSP – federacja handlu i usług w Brazylii, której członkowie wytwarzają ok. 10% krajowego PKB. Podczas misji biznesowej przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi partnerami. Szczegółowe informacje, wraz z formularzem rejestracyjnym, są dostępne w serwisie PARP.

Misje gospodarcze

Celem misji gospodarczych jest ułatwienie przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z zagranicznymi organizacjami, potencjalnie zainteresowanymi ich produktami, a także poznanie rynkowych zwyczajów i uwarunkowań prawno-administracyjnych. Zwykle wydarzeniom towarzyszą targi handlowe lub wizyty w instytucjach i firmach. Organizatorami są zarówno instytucje publiczne, np. ministerstwa, jak i prywatne przedsiębiorstwa, m.in. świadczące usługi doradcze w zakresie eksportu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na