Przejdź do treści

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach


  • Inicjatywa jest skierowana do firm z kłopotami finansowymi bądź niefinansowymi.
  • Przeszkody w działalności upoważniające do skorzystania z pomocy, powinny być związane ze spadkiem sprzedaży lub dużymi zmianami kadrowymi, regulacyjnym czy technologicznymi,
  • MŚP mogą uzyskać 18,5 tysiąca złotych, które przeznaczą np. na szkolenia i usługi doradcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin przyjmowania wniosków w trzecim naborze projektu SWO. Mali i średni przedsiębiorcy w okresowych trudnościach (finansowych lub niefinansowych) mogą zgłaszać się do 20 stycznia. Chodzi o sytuacje spadku sprzedaży w ostatnich 6 miesiącach, o ile nie jest spowodowany sezonowością, zmian kadrowych z dużym wpływem na działalność organizacji, a także istotnych zmian w prawie i technologiach skutkujących zmianami lub koniecznością przebranżowienia. Maksymalne wsparcie wynosi 18,5 tysiąca złotych. Pieniądze można przeznaczyć na usługi rozwojowe, jak szkolenia, doradztwo czy mentoring.

Warunki

Jeśli chodzi o kryteria formalne, małe i średnie przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie, powinny mieć siedziby na terenie Polski, a ich działalność powinna rozpocząć się co najmniej rok przed rozpoczęciem naboru, czyli 8 grudnia 2021 roku. Poza formularzem w serwisie PARP-u, przedsiębiorcy powinni dołączyć ankietę rekrutacyjną – dokument dotyczy spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie. Przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, wyjaśnia, że w ramach projektu sporządzona zostaje szczegółowa diagnoza kondycji organizacji, na podstawie której przedsiębiorca wybiera formę wsparcia indywidualnie dobraną do potrzeb firmy.

Innowacje dotyczące wód śródlądowych lub morskich

Kolejną inicjatywą ogłoszoną przez PARP, a finansowaną w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jest konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Jak czytamy w informacji, celem działania jest zapewnienie jak najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Dodatkowo, propozycje przedsiębiorców mogą dotyczyć ograniczenia zanieczyszczeń w tych miejscach. Maksymalne dofinansowanie w kwocie 2 milionów euro, powinno umożliwić opracowanie, zastosowanie lub komercjalizację innowacyjnych procesów, produktów lub usług. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na maszyny i urządzenia oraz roboty budowlane. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca, z kolei 19 stycznia PARP planuje spotkanie przybliżające warunki konkursu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na