Startupy z Polski Wschodniej dostaną przeszło 20 milionów złotych

  • 21 projektów dostało dofinansowanie w konkursie skierowanym do młodych firm.
  • Inicjatywa umożliwi m.in. rozwój systemów służących mierzeniu parametrów wody i wzrostu roślin.
  • Do 30 grudnia trwa nabór w ostatniej, 17 rundzie konkursu.

13 runda konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” zakończyła się wyborem 21 z 47 projektów młodych przedsiębiorstw, które otrzymają w sumie przeszło 20 milionów złotych. Najwięcej przedsięwzięć, które uzyskały rekomendacje takich platform startowych, jak Unicorn Hub, Wschodni Akcelerator Biznesu czy Start in Podkarpackie, dotyczy sektorów IT, rolnictwa, medycyny i edukacji. Jednym z zakwalifikowanych produktów jest system pomiaru wody uwzględniający przewodność elektryczną, stężenie tlenu, wskaźnik pH, temperaturę czy barwę firmy Waterly. Z kolei rozwojem platformy automatycznie mierzącej parametry wzrostu roślin zajmie się spółka Plantugrow. Dzięki konkursowi powstanie także narzędzie zrobotyzowanej automatyzacji procesów przeznaczone dla biur rachunkowych oraz aplikacja automatyzująca zbieranie informacji z internetu.

Team discussing roadmap to product launch, powerpoint presentation, planning, strategy, new business development
(fot. Getty Images)

Ostatnia runda przedsięwzięcia

11 listopada rozpocznie się nabór do 17, ostatniej rundy konkursu, który potrwa do 30 grudnia – aplikacje można przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego PARP. W puli jest ponad 100 milionów złotych, natomiast maksymalne dofinansowanie firmy wynosi milion złotych. Pieniądze można przeznaczyć na usługi doradztwa dotyczące rozwoju modelu biznesowego, wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działania promujące produkt na rynku krajowym i za granicą. Inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla startupów prowadzących projekty w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, jest prowadzona od końca lipca 2019 roku.

Modern Factory Office Meeting Room: Busy Diverse Team of Engineers, Managers and Investors Talking at Conference Table, Use Interactive TV, Analyze, Find Solutions, Debate and Discuss Engine Concept
(fot. Getty Images)

Radar Innowacji Przemysłu 4.0

Zestawienie 85 młodych spółek z Polski i Finlandii przygotował krakowski Hub Innowacji Cyfrowych – hub4industry, we współpracy z klastrami, akceleratorami startupów, funduszami inwestycyjnymi, a także innymi DIH-ami działającymi w Polsce. Rozwiązania każdego startupu uwzględnionego w „Radarze Innowacji Przemysłu 4.0” mają przypisaną co najmniej jedną technologię (m.in. digital twin, AI, big data, wizję komputerową i 5G) oraz obszar biznesowy, np. produkcję, logistykę, kontrolę jakości, utrzymanie ruchu oraz R&D. Partnerami publikacji są Business Finland i Platforma Przemysłu Przyszłości. Wydawnictwo mogą Państwo pobrać z naszej Biblioteki 4.0.