Przejdź do treści

Startupy z Polski Wschodniej dostaną przeszło 20 milionów złotych


  • 21 projektów dostało dofinansowanie w konkursie skierowanym do młodych firm.
  • Inicjatywa umożliwi m.in. rozwój systemów służących mierzeniu parametrów wody i wzrostu roślin.
  • Do 30 grudnia trwa nabór w ostatniej, 17 rundzie konkursu.

13 runda konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” zakończyła się wyborem 21 z 47 projektów młodych przedsiębiorstw, które otrzymają w sumie przeszło 20 milionów złotych. Najwięcej przedsięwzięć, które uzyskały rekomendacje takich platform startowych, jak Unicorn Hub, Wschodni Akcelerator Biznesu czy Start in Podkarpackie, dotyczy sektorów IT, rolnictwa, medycyny i edukacji. Jednym z zakwalifikowanych produktów jest system pomiaru wody uwzględniający przewodność elektryczną, stężenie tlenu, wskaźnik pH, temperaturę czy barwę firmy Waterly. Z kolei rozwojem platformy automatycznie mierzącej parametry wzrostu roślin zajmie się spółka Plantugrow. Dzięki konkursowi powstanie także narzędzie zrobotyzowanej automatyzacji procesów przeznaczone dla biur rachunkowych oraz aplikacja automatyzująca zbieranie informacji z internetu.

Ostatnia runda przedsięwzięcia

11 listopada rozpocznie się nabór do 17, ostatniej rundy konkursu, który potrwa do 30 grudnia – aplikacje można przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego PARP. W puli jest ponad 100 milionów złotych, natomiast maksymalne dofinansowanie firmy wynosi milion złotych. Pieniądze można przeznaczyć na usługi doradztwa dotyczące rozwoju modelu biznesowego, wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działania promujące produkt na rynku krajowym i za granicą. Inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla startupów prowadzących projekty w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, jest prowadzona od końca lipca 2019 roku.

Radar Innowacji Przemysłu 4.0

Zestawienie 85 młodych spółek z Polski i Finlandii przygotował krakowski Hub Innowacji Cyfrowych – hub4industry, we współpracy z klastrami, akceleratorami startupów, funduszami inwestycyjnymi, a także innymi DIH-ami działającymi w Polsce. Rozwiązania każdego startupu uwzględnionego w „Radarze Innowacji Przemysłu 4.0” mają przypisaną co najmniej jedną technologię (m.in. digital twin, AI, big data, wizję komputerową i 5G) oraz obszar biznesowy, np. produkcję, logistykę, kontrolę jakości, utrzymanie ruchu oraz R&D. Partnerami publikacji są Business Finland i Platforma Przemysłu Przyszłości. Wydawnictwo mogą Państwo pobrać z naszej Biblioteki 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na