Przejdź do treści

Program dla przedsiębiorców rozpoczynających nową działalność gospodarczą


  • „Nowy start” został przygotowany dla osób, które zamknęły firmy, a następnie założyły nowe.
  • Uczestnicy programu wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących prawa, finansów i zarządzania.
  • Operatorzy programu przyjmują wnioski do maja przyszłego roku. Zostało 180 miejsc.

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat zamknęli działalność, ale otworzyli nową jednoosobową firmę lub zostali wspólnikami spółki prawa handlowego, mogą wziąć udział w programie „Nowy start”, jeśli w kolejną aktywność zaangażowali się najwcześniej pół roku przed przystąpieniem do konkursu. Inicjatywa finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) umożliwia uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z zakresu prawa, finansów, zarządzania, a także z doradztwa ekspertów. Pieniądze można przeznaczyć na pomoc w określeniu przyczyn wcześniejszego niepowodzenia, a także szkolenia dla zatrudnionych pracowników.

Operatorzy programu

Do „Nowego startu” może dołączyć jeszcze 180 osób – zgłoszenia przyjmują operatorzy konkursu. Do 30 listopada nabór prowadzi stowarzyszenie AVSI Polska, które kieruje swoją ofertę szkoleń i doradztwa do przedsiębiorców z województwa łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego. Z kolei do końca roku można przyłączać się do projektu „Akademia pozytywnej zmiany” prowadzonego przez spółkę POLBI. Swoje rekrutacje w maju przyszłego roku zamkną: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która zorganizowała program „reSTART zmian, które budują”, jak również Centrum Doradztwa Finansowego kierujące inicjatywą „Drugi start – pewny sukces”. Szczegóły można znaleźć w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

POWER koncentruje się na wsparciu w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia, jak również dobrego rządzenia. Na realizację programu przeznaczono przeszło 4 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i ponad ćwierć miliona euro z inicjatywy na rzecz zatrudniania osób młodych. Z pieniędzy przeznaczonych na POWER sfinansowano np. konkurs „Akademia Menadżera MMŚP”. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w naborze, mogą podnieść poziom swoich kompetencji w obszarach zarządzania transformacją cyfrową, opracowania modeli biznesowych, marketingu i sprzedaży w nowoczesnej gospodarce, cyberbezpieczeństwa oraz kierowania digitalizacją w inteligentnych fabrykach. O szczegółach pisaliśmy w portalu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na