Przejdź do treści

Akademia Menadżera MMŚP, czyli kursy z cyfryzacji


  • Uczestnicy mogą podnieść poziom kompetencji w takich obszarach, jak zarządzanie transformacją cyfrową i cyberbezpieczeństwo.
  • Firma dostanie maksymalnie 150 tysięcy złotych dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze.
  • Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca przyszłego roku.
  • Poniżej publikujemy listę operatorów konkursu.

W ramach Akademii Menadżera MMŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowała projekty obejmujące szkolenia i usługi doradcze, umożliwiające rozwój kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o zarządzanie transformacją cyfrową, opracowanie modeli biznesowych, marketing i sprzedaż w nowoczesnej gospodarce, cyberbezpieczeństwo czy kierowanie digitalizacją w inteligentnych fabrykach. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie do 30 czerwca 2023 roku, dostaną maksymalnie 150 tysięcy złotych przy 20% wkładzie własnym. Pula konkursu wynosi 54 miliony złotych.

Operatorzy programów

Pieniądze można przeznaczyć na diagnozę potrzeb firmy, określenie, jakich kompetencji brakuje w przedsiębiorstwie, a także na podnoszenie poziomu umiejętności. Nabory są prowadzone bezpośrednio przez operatorów przedsięwzięcia, wyłonionych w ubiegłorocznym konkursie. Organizacje, które obsługują program:

Szczegółowe dane o przedsięwzięciach poszczególnych operatorów można znaleźć w ich serwisach internetowych (linki powyżej). A dodatkowe informacje o konkursie Akademia Menadżera MMŚP są w portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kompetencje w gospodarce 4.0

Kompetencje potrzebne osobom zarządzającym w przedsiębiorstwach realizujących założenia przemysłu 4.0 koncentrują się na 3 sferach: wiedzy/doświadczeniu, umiejętnościach i postawach osobistych – pisali w portalu Platformy Przemysłu Przyszłości w artykule pt. „Kluczowe kompetencje menadżera 4.0” Jarosław Gracel i dr Marek Makowiec. W każdym z obszarów autorzy wymieniają kilkanaście kompetencji, m.in. kreatywność, asertywność, empatię, umiejętność podejmowania decyzji i oceny skutków działań, zdolność organizowania zadań podwładnym i formułowania celów, a także doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz wiedzę z sektora, w którym działa przedsiębiorstwo. Z kolei krajowe, unijne, a także światowe podejścia do rozwoju kompetencji w nowoczesnej gospodarce przeanalizowali eksperci PPP w raportach, które można pobrać w Bibliotece 4.0 – zawartość publikacji opisywaliśmy też w Aktualnościach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na