Przejdź do treści

Konkurs dla operatorów szkoleń z obszaru transformacji cyfrowej


  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoni organizacje, które zajmą się dofinansowaniem szkoleń dla menadżerów i właścicieli firm.
  • Od 23 sierpnia przedsiębiorcy z doświadczeniem w realizacji kursów i doradztwa mogą składać wnioski o udział w przedsięwzięciu.
  • Maksymalna dotacja dla operatora wynosi 45,5 miliona złotych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka podmiotów, które będą pośredniczyły w dotowaniu programów edukacyjnych. Chodzi o dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres tematyki to zarządzanie firmą i zespołami w kontekście transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych procesów. Kursy powinny być skierowanie do właścicieli firm oraz menadżerów lub osób, które obejmą kierownicze stanowiska, i już mają kompetencje dotyczące kierowania ludźmi i organizacjami.

Szczegóły konkursu dla operatorów

Operatorami mogą zostać m.in. przedsiębiorcy, a także organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego, jak również instytucje działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju pracowników. Jednym z warunków ubiegania się o 45,5 miliona złotych w ramach przedsięwzięcia jest doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa. Wnioski w konkursie „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” można składać od 23 do 31 sierpnia. Realizacja najwyżej ocenionych projektów rozpocznie się na początku przyszłego roku. Inicjatywa jest częścią Programu Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Równocześnie, do końca maja 2022 roku PARP w ramach trwającej „Akademii menadżera MŚP” przyjmuje zgłoszenia od chętnych do wzięcia udziału w kursach. Równowartość 80% ceny mogą przeznaczyć na produkty z Bazy Usług Rozwojowych. Istotne jest, żeby kursy i doradztwo dotyczące np. potrzeb firmy czy diagnozy braków umiejętności zarządczych mieściły się w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Dokument przygotowany przez PARP wylicza w tym zakresie m.in. myślenie strategiczne, innowacyjność, kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie czy zdolność rozwiązywania konfliktów.

Kursy z zakresu przemysłu 4.0

Menadżerowie i przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w wytwórczości, mogą zarejestrować się w serwisie Elearning Przemysłu Przyszłości, gdzie znajdą szkolenia z cyberbezpieczeństwa, łączności w fabryce i sztucznej inteligencji. Dla osób niezaznajomionych z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej, eksperci PPP przygotowali kurs wprowadzający.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na