Przejdź do treści

Baza Usług Rozwojowych


Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Przedmiot wsparcia

Baza Usług Rozwojowych to specjalna platforma dla przedsiębiorców z wyszukiwarką różnego typu kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. Na programy ujęte w bazie można dostać dofinansowanie. Celem jej jest zwiększanie kompetencji pracowników poprzez kształcenie ustawiczne, które jest kluczowe z punktu widzenia budowania i rozwoju potencjału firmy w szybko zmieniającym się świecie. Szczególnie jest to istotne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w którym duża elastyczność decyduje o pozycji rynkowej firmy, natomiast podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji często oznacza konkretny koszt, na który trudno znaleźć pieniądze.

Główne zasady

  • Baza Usług Rozwojowych zawiera 8 różnego typu usług: e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, egzaminy i usługi o charakterze zawodowym.
  • Na stronie głównej znajduje się wyszukiwarka ofert. System filtrowania umożliwia znalezienie szkolenia czy studiów podyplomowych dopasowanych do potrzeb pracowników. Jeśli przedstawione oferty nie spełniają oczekiwań, to można zamówić usługę przy pomocy „Giełdy usług”.
  • Wszystkie firmy, które oferują usługi na platformie, muszą spełniać określone warunki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, co zapewnia odpowiednią jakość przygotowanej oferty.
  • Baza umożliwia również ocenę zrealizowanych usług. Wyniki oceny są widoczne dla wszystkich użytkowników i można się nimi kierować przy decyzji o wyborze szkolenia, by wyłonić najlepszego wykonawcę.
  • Obecnie w bazie znajduje się ponad 26 tys. ofert od ponad 3 tys. dostawców.
  • Dostępne kategorie to m.in.: biznes, szkolenia techniczne, informatyka i telekomunikacja, transport i motoryzacja https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#

Sposób finansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: od 50% do 80% kosztów szkolenia lub innej usługi rozwojowej.

Planowane terminy

W zależności od wybranej oferty.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na