Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

nowe
Warmińsko-Mazurskie – kompetencje dla gospodarki przyszłości
Pieniądze na rozwój kompetencji
Zachodniopomorskie – kompleksowe projekty B+R
Pieniądze na B+R
Ulga na innowacyjnych pracowników
Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów
Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem
Totalizator Sportowy – nowy fundusz FFVC Tech and Gaming
Pieniądze na wejścia kapitałowe w startupy wchodzące na rynek USA
Firmy jutra – sprzedaż w internecie z Google’em
Bezpłatny program szkoleniowy sprzedaży w internecie
Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw
Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego
Platforma Transferu Technologii
Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce
Baza Usług Rozwojowych
Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

← Opis