Przejdź do treści

Mazowieckie – badania, rozwój i innowacje


Pieniądze na rozwój infrastruktury B+R

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wspierane przedsiębiorstw w zakresie rozwoju infrastruktury i kompetencji służących prowadzeniu prac B+R ukierunkowanych na innowacyjne produkty i usługi. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1 Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 • Wspierane będą projekty obejmujące:
  • zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R, w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług,
  • utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego,
  • usługi niezbędne do podnoszenia kompetencji pracowników, mające na celu pełne wykorzystanie ww. sprzętu, aparatury, infrastruktury,
 • Projekt musi być zgodny z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.
 • Warunkiem wsparcia jest przedstawienie agendy badawczej, która będzie realizowana na nabytej infrastrukturze, ukierunkowanej na badania stosowane wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030 tj. „Priorytetowe kierunki badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wykorzystania zakupionej oraz wytworzonej w ramach projektu infrastruktury badawczo-rozwojowej w całości na cele projektu.
 • W ramach naboru wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość dofinansowania projektu: 350 000 PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu: 2 500 000 PLN
 • intensywność wsparcia: od 50% do 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 27.05.2024 r
 • zakończenie naboru: 05.07.2024 r.

Budżet konkursu

21,6 mln PLN

Organizator

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na