Przejdź do treści

Ulga na prototyp


Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Przedmiot wsparcia

Ulga na prototyp jest skierowana do przedsiębiorców, którzy planują stworzyć prototyp i testować opracowane rozwiązanie przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i wprowadzeniem na rynek. Ulga wspomoże twórców w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.

Ulga na prototyp jest elementem pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność polskiej gospodarki w ramach Polskiego Ładu.

Główne zasady

 • Ulga przewidziana jest dla podatników ponoszących koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.
 • Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy bez względu na formę prowadzonej działalności i jej wielkość.
 • Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty dotyczące przełomowych innowacji niewystępujące dotąd na rynku, ale także na produkty, które już istnieją na rynku, ale są innowacyjne w skali firmy które będą rozwijały jej ofertę i pozwolą jej w przyszłości zdobywać nowe rynki zbytu.
 • Podmiot zainteresowany skorzystaniem z ulgi musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, gdyż tylko do tej części przychodów odliczenie będzie miało zastosowanie.
 • Prawo do odliczenia ulgi na prototyp przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych lub o wspieraniu nowych inwestycji.
 • Z ulgi nie mogą skorzystać spółki korzystające z estońskiego CIT – u.
 • Do kosztów, które będzie można odliczyć, należą wydatki poniesione na:
  • Produkcję próbną – będzie ona wiązała się z rozpoczęciem testów/prób nowo opracowanego produktu, w tym: nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, wydatki na ulepszenie środka trwałego, koszty zakupu materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Odliczyć można koszty poniesione od pierwszego koszty związanego z próbną produkcją, aż do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

 • Wprowadzenie na rynek nowego produktu, czyli fazę związaną m.in. z` zapewnieniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nowego produktu, w tym: badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót, lub innych obowiązkowych dokumentów bądź oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia; badania cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Sposób finansowania

W efekcie ulgi na prototyp podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 30% tych kosztów (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Za każdy 1 000 zł wydany na prototyp od dochodu przedsiębiorca odliczy 1 300 zł.

Terminy

 • Ulga weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 • Dotyczy wydatków na prototyp ponoszonych od 1 stycznia 2022 r.
 • Rozliczenie ulgi następuje w ramach rocznego zeznania podatkowego.
 • Jeżeli podatnik w roku podatkowym, w którym poniósł wydatki na prototyp poniósł stratę z działalności albo wielkość dochodu jest niższa niż przysługujące mu odliczenie ulgę będzie można rozliczyć w następujących po sobie 6 latach podatkowych.

Organizator

Ministerstwo Finansów

Podstawa prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/U/D20212105Lj.pdf


  Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

  Zgadzam się na