Przejdź do treści

Platforma Przemysłu Przyszłości opracowała 3 raporty o kompetencjach


  • Publikacje dotyczą monitoringu krajowych, unijnych i pochodzących spoza UE źródeł dotyczących umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce.
  • Dokumenty opracowała powołana przez PPP grupa ekspercka.
  • Materiały można pobrać logując się na Platformie Cyfrowej – linki poniżej.

Czytelnicy publikacji poświęconej polskim źródłom dotyczącym kompetencji przyszłości zapoznają się z treścią dokumentów strategicznych, badań sektorowych i ekspertyz. Autorzy przyglądają się m.in. „Zintegrowanej strategii umiejętności” określającej 8 obszarów kompetencji podstawowych, przekrojowych i zawodowych, a także „Programowi rozwoju kompetencji cyfrowych 2030”, zgodnie z którym wśród tytułowych umiejętności można wyszczególnić zdolności informatyczne, informacyjne oraz funkcjonalne. Końcowe ustalenia specjalistów traktują m.in. o katalogu kompetencji technicznych i menadżerskich potrzebnych w przemyśle.

Monitoring źródeł UE

Na potrzeby drugiego raportu Obserwatorium Kompetencji Przyszłości przygotowało przegląd strategii, inicjatyw i programów europejskich, jak „Europejski program na rzecz Umiejętności” czy „Zalecenie Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności”. Częścią dokumentu są również przykłady działań 5 krajów UE, które plasują się w czołówce Europejskiego Indeksu Innowacji, tj. Szwecji, Finlandii, Danii, Belgii oraz Holandii.

Monitoring źródeł spoza UE

Ostatnia publikacja skupia się na raportach i opracowaniach ze Stanów Zjednoczonych, a także krajów Azji. Ponadto, autorzy opisują programy działające w Arabii Saudyjskiej, Kanadzie, Australii i Afryce. Jak zaznaczają, siatka pojęciowa w poszczególnych regionach i państwach jest różna, tak samo jak prowadzone projekty, jednak cel jest taki sam i dotyczy wskazania, identyfikacji i następnie przygotowania społeczeństw do nowych wymagań rynku.

Do pobrania

Dokumenty powstały w ramach prac Obserwatorium Kompetencji Przyszłości – grupy eksperckiej powołanej przez PPP. Skrócone wersje raportów są dostępne w naszej Bibliotece 4.0:

Z całością opracowań mogą zapoznać się zarejestrowani użytkownicy Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Przejście w kolejne linki przełączy do ekranu logowania lub rejestracji, materiały można znaleźć także w sekcji „Raporty” na stronie głównej PC.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na