Przejdź do treści

Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony

  • Opracowanie traktuje o strategiach, badaniach i ekspertyzach, które koncentrują się na rozwijaniu kompetencji 4.0.
  • Autorzy szczegółowo przeanalizowali również kwestie definicji podstawowych pojęć.
  • Publikujemy skróconą wersję opracowania przygotowanego przez grupę ekspercką powołaną przez PPP.
teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.

Pojęcia kwalifikacji, kompetencji i umiejętności w dokumentach strategicznych są precyzyjnie zdefiniowane, a ich znaczenia się różnią, co podkreślają eksperci zaangażowani w prace Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. W raporcie pt. „Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości” piszą o politykach, opracowaniach i ekspertyzach odnoszących się do tematyki umiejętności potrzebnych w przemyśle 4.0. Poniżej można pobrać skróconą wersję dokumentu.

Link do pełnej wersji raportu można znaleźć tutaj.