Przejdź do treści

Forum Gospodarcze Ostrołęka 2023


29 maja w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbyło się Forum Gospodarcze Ostrołęka 2023. Wydarzenie było okazją do spotkania się przedstawicieli biznesu oraz ekspertów i decydentów w dziedzinie gospodarki.

Forum było również okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów i rozwiązań w gospodarce cyfrowej. W Forum Gospodarczym w Ostrołęce wzięli udział przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ Forum skierowane było w głównej mierze do nich, ale także przedstawiciele samorządów lokalnych.

Konferencję otworzył Robert Kłosowski – prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz goście honorowi Arkadiusz Czartoryski sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Janusz Kotowski dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Głęboko wierzymy w to, że tak jak sektor małych i średnich przedsiębiorstw realizuje 90%, jak nie więcej, polskiego PKB, tak samo mniejsze ośrodki miejskie determinują rozwój naszego kraju – mówił Robert Kłosowski, prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Forum składało się z trzech paneli dyskusyjnych. Poświęcone były one wsparciu dla przedsiębiorców, rozwojowi transportu i logistyki, a także rolnictwu przyszłości. Wśród prelegentów byli goście z zewnątrz, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, ale też reprezentanci lokalnego środowiska, jak starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł czy prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Mirosław Szczepankowski.

Bardzo chciałem zorganizować taką konferencję, na którą zaproszenie przyjęliby przedstawiciele wszystkich instytucji państwowych, rządowych, które mają obowiązek wspierać w różnoraki sposób polską przedsiębiorczość bądź samorządy – zaznaczył wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski. – Polska znajduje się w momencie z jednej strony różnych zagrożeń, ale też i różnych szans. Dzięki pracy polskich przedsiębiorców państwo polskie rozwija się wprost nieprawdopodobnie. Polska po 1989 roku do 2023 notuje najwyższy wzrost gospodarczy w całej Europie. W 2015 roku polskie PKP wynosiło 1,8 biliona zł, teraz za 2022 przekroczyło 3 biliony złotych. To też wynik ogromnej, ciężkiej pracy przedsiębiorców. Dochody budżetowe państwa w 2015 to ok. 280 mld zł, teraz to ok. 620 mld zł.

Podczas Forum podpisano umowę, na której mocy miasto Ostrołęka otrzyma 60 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy południowej obwodnicy tego miasta. W jej ramach powstanie także nowy most na Narwi.

Kierujemy szerokie wsparcie do samorządów zainteresowanych poprawą jakości dróg lokalnych na swoim terenie. Nie tak dawno, bo w połowie maja, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy mostu na Narwi w Teodorowie, a dziś chciałbym przekazać mieszkańcom powiatu ostrołęckiego kolejną dobrą wiadomość. Powstanie także obwodnica Ostrołęki, wraz z nowym mostem na Narwi – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski. Partnerami Forum natomiast byli Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: