Przejdź do treści

Forum Gospodarcze Ostrołęka 2023


29 maja w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbyło się Forum Gospodarcze Ostrołęka 2023. Wydarzenie było okazją do spotkania się przedstawicieli biznesu oraz ekspertów i decydentów w dziedzinie gospodarki.

Forum było również okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów i rozwiązań w gospodarce cyfrowej. W Forum Gospodarczym w Ostrołęce wzięli udział przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ Forum skierowane było w głównej mierze do nich, ale także przedstawiciele samorządów lokalnych.

Konferencję otworzył Robert Kłosowski – prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz goście honorowi m.in. Janusz Kotowski dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Głęboko wierzymy w to, że tak jak sektor małych i średnich przedsiębiorstw realizuje 90%, jak nie więcej, polskiego PKB, tak samo mniejsze ośrodki miejskie determinują rozwój naszego kraju – mówił Robert Kłosowski, prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Forum składało się z trzech paneli dyskusyjnych. Poświęcone były one wsparciu dla przedsiębiorców, rozwojowi transportu i logistyki, a także rolnictwu przyszłości. Wśród prelegentów byli goście z zewnątrz, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, ale też reprezentanci lokalnego środowiska, jak starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł czy prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Mirosław Szczepankowski.

Podczas Forum podpisano umowę, na której mocy miasto Ostrołęka otrzyma 60 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy południowej obwodnicy tego miasta. W jej ramach powstanie także nowy most na Narwi.

Partnerami Forum natomiast byli Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na