Przejdź do treści

Ruszyło pilotażowe badanie ankietowe dla Małopolski


Wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie wiąże się z wieloma wyzwaniami dla przedsiębiorstw. Zróżnicowana kadra pracownicza stanowi o sile danej organizacji nie dzięki pojmowaniu pracowników jako zasoby materialne, lecz ze względu na ich doświadczenie, wrażliwość i kompetencje.

1 marca b.r. ruszył projekt badawczy skierowany do przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Realizatorem pilotażowego badania w postaci ankiety pt. „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach” jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Celem badania jest zweryfikowanie stanu związanego z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w kontekście nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez małopolskie przedsiębiorstwa oraz znajomości korzyści jakie z tego wynikają.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wszystkie zebrane informacje zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zaangażowanie firm, które wezmą udział w ankiecie, pozwoli na zdobycie cennego wglądu w otoczenie biznesowe Małopolski poprzez identyfikację wyzwań i barier związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami w regionie. Po wypełnieniu ankiety, przedsiębiorstwo uzyska możliwość otrzymania poświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Marty Malec-Lech oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkich małopolskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w pilotażowym badaniu.
AKTUALIZACJA: Badanie zostało przedłużone do końca maja 2023 r.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na