Przejdź do treści

Od teorii do praktyki: Fabryka Preston jako przykład Kompleksowej Inżynierii w działaniu


Poznaj Laureata Konkursu Fabryka Przyszłości 2023

Preston Sp. z o.o.
Dąbrowa k. Poznania


Rozwój technologiczny i coraz większa złożoność oczekiwań klientów zmusza przemysł do wyznaczania nowych standardów, bazując na analizie oczekiwań jako kluczowego czynnika kształtującego ich strategię rozwoju. W centrum tego podejścia znajduje się zrozumienie, że wysoka jakość produktów, doskonałe procesy produkcyjne i świadczone usługi są efektem zaawansowanego, wielopłaszczyznowego procesu projektowania. 

Kompleksowa inżynieria, wsparta przez nowoczesne narzędzia takie jak wirtualne modele, cyfrowe bliźniaki i zaawansowane symulacje, staje się fundamentem dla optymalizacji procesów. To podejście, skoncentrowane na interdyscyplinarnym podejściu do projektowania, prowadzi do maksymalizacji korzyści w całym łańcuchu wartości – od fazy projektowej, poprzez produkcję, użytkowanie, serwisowanie, aż po etap utylizacji.

W przypadku Fabryki Preston, to podejście nie jest jedynie teorią, lecz praktyką na co dzień, dlatego otrzymała wyróżnienie w kategorii Kompleksowej inżynierii zorientowanej na klienta.

O firmie Preston Packaging

Preston Packaging to nowoczesna drukarnia opakowań dla leków, suplementów diety i kosmetyków oraz ulotek farmaceutycznych i instrukcji. Ponadto to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna prowadzoną przez trzech braci – Filipa, Jacka i Stanisława Karońskich. Wdraża założenia idei Industry 4.0. inwestując w nowe technologie, park maszynowy i software. Preston Packaging tworzą ludzie, ich wiedza i doświadczenie. Ich ambicją jest tworzyć opakowania najwyższej jakości, perfekcyjnie wykonane, z uwzględnieniem aspektu środowiskowego. „Quality reinvented” – to ich slogan, który nie ogranicza się wyłącznie do jakości produktów. Obejmuje on również najwyższe standardy we wszystkich aspektach naszej działalności oraz stanowi zapewnienie o doskonałym poziomie współpracy z klientem, który wynika z wprowadzanych usprawnień. 

Dlaczego Preston ?

Preston Sp. z o.o. została uhonorowana nagrodą w kategorii Inżynierii Skoncentrowanej na Kliencie, ponieważ fabryka skupia się na maksymalizowaniu wartości na każdym etapie współpracy z klientem. Regularnie aktualizuje wszystkie wymagania klientów, aktywnie uwzględniając ich potrzeby i sugestie w procesach projektowania, produkcji oraz obsługi serwisowej. Efektywna współpraca pomiędzy różnymi sekcjami przedsiębiorstwa i zarządzanie zewnętrzną wiedzą są wspomagane przez specjalnie dostosowane platformy i systemy informatyczne. 

3 pytania do … Preston

Co według fabryki jest kluczowe w transformacji cyfrowej?

„Fundamentalnym elementem transformacji cyfrowej jest holistyczne podejście oparte na technologii, kulturze organizacyjnej i elastyczności procesów, umożliwiające adaptację do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego. Jednocześnie, należy pamiętać o sile jaką niesie zespół ludzi i jak istotny jest jego wkład w nieustanny rozwój rozwiązań cyfrowych w organizacji. Synergia powyższych czynników jest kluczowa w przejściu od rozwiązań analogowych do w pełni zautomatyzowanych procesów cyfrowych.”

Dlaczego warto ubiegać się o tytuł Fabryki Przyszłości?

„Tytuł Fabryki Przyszłości jest prestiżowym wyróżnieniem, umożliwiającym firmom wymianę doświadczeń. Udział w Konkursie pozwolił nam spojrzeć jeszcze szerzej na naszą organizację i jest motywacją do doskonalenia naszej codziennej pracy. Konkurs daje dostęp do najlepszych praktyk, innowacji i sieci współpracy, co prowadzi do zwiększenia efektywności, konkurencyjności i zdolności do adaptacji do zmian rynkowych i potrzeb Klientów.”

Jakie aspekty zarządzania fabryką są dziś kluczowe w perspektywie wyzwań i trendów globalnych?

„W kontekście globalnych trendów, kluczowe aspekty zarządzania fabryką obejmują wykorzystanie danych i analizy ich do optymalizacji procesów, implementację zrównoważonych praktyk produkcji oraz adaptację do wymogów rynku i potrzeb Klientów. Niezbędne jest przy tym uwzględnienie czynnika ludzkiego, bez którego żaden sukces i udana transformacja nie byłaby możliwa. To dzięki odpowiedniemu wdrożeniu zespołu, właściwej komunikacji i transparentności zmian, zarządzanie w firmie produkcyjnej jest możliwe.”

Na pytania odpowiadał:


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na