niepełnosprawność

Ruszyło pilotażowe badanie ankietowe dla Małopolski