Przejdź do treści

Osoby z niepełnosprawnością a nowe technologie – wyniki badań


„Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”- wyniki badań

W ostatnich latach zmieniające się trendy na rynku pracy zwracają uwagę na potrzebę aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. Równocześnie rozwój nowoczesnych technologii otwiera szereg możliwości dla tych osób, pozwalając im na pełniejsze uczestnictwo w życiu zawodowym.

Chcemy zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem, który koncentruje się na badaniu tego istotnego zagadnienia. Realizatorem badania była Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która skupia swoje działania na promowaniu innowacji i nowych technologii w biznesie. Celem było dokładne zweryfikowanie stanu związanego z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w kontekście nowoczesnych technologii.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Marty Malec-Lech oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pilotażowe badanie zostało zainicjowane w marcu tego roku i zostało skierowane do przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Naszym celem było zrozumienie ich podejścia do zatrudniania osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz gotowości do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, które mogłyby wspomagać te osoby w miejscu pracy. W tym celu ankietę podzielono na trzy obszary badawcze:

• pierwszy obszar badawczy koncentrował się na identyfikacji poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców z sektora publicznego i prywatnego;

• druga część badania ogniskowała się na rozeznaniu wdrażania dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikacji korzyści i barier związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników;

• trzeci obszar projektu skoncentrował się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy podmioty wdrażające rozwiązania ze sfery nowoczesnych technologii różnią się od tych, które nie podejmującą takiej aktywności.

Raport końcowy podkreśla, że aktywizacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przynosi liczne korzyści zarówno dla samych osób niepełnosprawnych, jak i dla pracodawców oraz całego społeczeństwa. Osoby te wnoszą do firm różnorodność perspektyw i doświadczeń, co może przyczynić się do wzrostu innowacyjności w firmach. Warto jednak zauważyć, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa wdrożenie nowoczesnych technologii.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełnym raportem, który dostępny jest pod poniższym linkiem: [Raport do pobrania].


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na