Przejdź do treści

Raport: Identyfikacja luki cyfrowej oraz zagrożeń wynikających z wprowadzania technologii cyfrowych do przedsiębiorstw


  • Raport jest na temat przemyślanego wprowadzania nowych rozwiązań do przedsiębiorstw uwzględniającego nie tylko krótkoterminowe cele związane z podnoszeniem efektywności, ale również zagrożenia związane z interesem publicznym i bezpieczeństwem narodowym. Opracowanie jest jednym z dwóch raportów dotyczących zagrożeń wprowadzania technologii cyfrowych do przedsiębiorstw.

W obliczu szybkiego postępu technologicznego cyfryzacja staje się nieodzownym elementem współczesnego zarządzania rozwojem firmy. Nowe technologie cyfrowe, takie jak Internet Rzeczy, Big Data czy sztuczna inteligencja, otwierają przed firmami nowe możliwości zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Jednakże wraz z wprowadzaniem tych rozwiązań pojawiają się również liczne zagrożenia. Świadomość podejmowanego ryzyka oraz podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych są niezbędne, aby możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwom oraz gospodarce krajowej.  

Raport powstał w wyniku prac Think tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Dokonano w nim analizy zagadnień związanych z oceną konkurencyjności podmiotu w celu identyfikacji luki cyfrowej oraz zagrożeń wynikających z działań mających na celu “zasypanie” tej luki. Autorzy podkreślają, że proces transformacji cyfrowej wynika z globalnego trendu, związanego z wykorzystaniem nowych technologii oraz potrzeby udziału polskich przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Obok niezaprzeczalnych korzyści z postępującej cyfryzacji, rozwój przedsiębiorstw musi uwzględniać również ryzyka zewnętrzne, takie jak kryzys pandemiczny COVID-19 czy rosnące zagrożenia związane ze światową sytuacją geopolityczną. 

Cel raportu

Kluczowym celem raportu jest zwrócenie uwagi na potrzebę przemyślanego wprowadzania nowych technologii do przedsiębiorstw, uwzględniając nie tylko krótkoterminowe cele związane z efektywnością, ale również zagrożenia dla interesu publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Autorzy kierują swoje rozważania zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP), dla których cyfryzacja może stanowić duże wyzwanie. 

Wyniki

Wdrażanie nowych technologii cyfrowych niesie za sobą wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności czy produktywności. Jednakże równocześnie wiąże się z licznymi zagrożeniami, takimi jak ataki cybernetyczne czy opór pracowników przed zmianą. Brak klarownej strategii cyfryzacji oraz niewystarczające zasoby kadrowe mogą dodatkowo utrudnić proces adaptacji nowych technologii. Wszystkie te kwestie i uwarunkowania transformacji cyfrowej zostały poddane rozważaniom przez autorów. Proponują oni szereg działań umożliwiających minimalizację luki cyfrowej, co oznacza eliminowanie zagrożeń związanych z wdrażaniem nowych technologii poprzez odpowiednie strategie i działania zapobiegawcze. Zaproponowany model dotyczący zasypania luki cyfrowej, uwzględnia także metodykę ADMA, która pozwala w sposób holistyczny spojrzeć na obszary wdrażania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie.

Raport skłania do refleksji nad koniecznością świadomego i odpowiedzialnego podejścia do cyfryzacji w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Zrozumienie i odpowiednie zarządzanie ryzykiem są kluczowe dla zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego oraz ochrony interesów narodowych. 

Autorami raportu są: prof. dr hab. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska, gen. broni (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski, dr hab. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT.  

Pełny raport dostępny poniżej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na