Przejdź do treści

Warsztaty Odznaka+


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości dołączyła do grona blisko 30 firm i instytucji uczestniczących w pilotażu wdrożenia Odznaki+ czyli aplikacji służącej do wydawania, przechowywania i udostępniania poświadczeń cyfrowych. To kolejny krok FPPP w kierunku wsparcia cyfryzacji polskiego systemu edukacji i kształcenia.

Szkolenie miało na celu poznanie całego procesu certyfikacji oraz przetestowanie funkcji systemu z punktu widzenia wydawców odznak. Dzięki Odznace+ wszyscy uczący się w ramach edukacji formalnej oraz nieformalnej będą mieli możliwość uzyskania cyfrowego potwierdzenia kompetencji i umiejętności, które nabyli podczas warsztatów i szkoleń organizowanych przez Fundację. Docelowo wszystkie szkolenia, standardy i procesy rozwojowe w FPPP będą potwierdzane w formie otwartych odznak.

Odznaka +

Jest to pierwsza polska tego rodzaju aplikacja internetowa działająca w systemie Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów PDF, która powstała w Instytucie Badań Edukacyjnych na potrzeby Edukacji 4.0. System Odznaka+ pozwala użytkownikowi na cyfrowe poświadczenie jego klasyfikacji, pojedynczych efektów uczenia się, uczestnictwa w warsztatach oraz osiągnięć. Informuje co tak na prawdę dana osoba umie, co musiała zrobić, aby udowodnić, że posiada dane umiejętności, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.

Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalna jest potrzeba poświadczenia konkretnych umiejętności, czego nie znajdziemy na dyplomach ze szkół i uczelni wyższych. Odznaka+ umożliwi między innymi pracodawcom szybką weryfikację umiejętności kandydata i sprawdzenie czy posiada wymagane kompetencje, natomiast kandydat będzie mógł z łatwością zaprezentować swoje kwalifikacje podczas rozmowy o pracę.

Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z następujących funkcjonalności:

  • tworzenie poświadczeń pozwalających na pełną identyfikację osiągnięcia oraz konkretnego kryteria jego poświadczenia,
  • weryfikacja autentyczności wydanych cyfrowych odznak oraz cyfrowych certyfikatów,
  • wizualizacja ścieżek rozwoju umiejętności,
  • gromadzenie posiadanych osiągnięć w formie wirtualnego portfela i udostępnianie innym odbiorcom,
  • tworzenie unikatowych portfolio na potrzeby użytkownika,
  • dzielenie się osiągnieciami na mediach społecznościowych.

Oprócz podstawowych korzyści związanych systemem kwalifikacji i certyfikacji zespół pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych zastosował w aplikacji innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania, do których należy m.in. możliwość stworzenia cyfrowego portfolio, które może zastąpić tradycyjne CV.

Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut jest wiodącą jednostką w obszarze cyfryzacji polskiej edukacji i nauki, który wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną na szczeblu krajowym i regionalnym.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na