Przejdź do treści

AI4msp.pl – marketplace łączący MŚP i dostawców rozwiązań AI


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości uruchamia portal AI4msp.pl – nowe narzędzie wspierające cyfryzację przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Portal powstał we współpracy z Globalnym Partnerstwem na rzecz Sztucznej Inteligencji (GPAI) oraz Ministerstwem Cyfryzacji, które reprezentuje Polskę w GPAI. 

AI4msp.pl to nowa era cyfryzacji MŚP 

Portal AI4msp.pl to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w jednym miejscu startupy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) poszukujące rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) z dostawcami sprawdzonych i zaufanych rozwiązań AI. Portal wkrótce będzie częścią zestawu narzędzi FPPP dostępnych na stronie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/narzedzia-fppp/.

“Dzięki portalowi ai4msp.pl polscy przedsiębiorcy poszukujący rozwiązań dla wdrożeń AI oraz dostawcy tych rozwiązań mogą połączyć się w jednym miejscu i nawiązać ze sobą wiarygodne relacje na podstawie konkretnych przypadków zastosowań, jak również rozwinąć swoją ofertę.  Portal dostarcza dodatkowe narzędzia, z jednej strony zwiększające świadomość aplikacji rozwiązań AI w przedsiębiorstwie (AIMIND), tak w wymiarze organizacyjnym, jak i produkcyjnym, a z drugiej stronnym wspierające dostawców w odpowiedzialnym wyeksponowania ich oferty (SPMIND). Dzięki portalowi przedsiębiorcy mogą włączyć się w proces przekuwania idei godnej zaufania sztucznej inteligencji w konkretne rozwiązania i partycypować w sieci współpracy Globalnego Partnerstwa na rzecz Sztucznej Inteligencji, którego Polska jest stałym członkiem od 2020 roku.” – zaznaczył Robert Kroplewski ekspert FPPP i wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Innovation and Commarcialisation w sieci ekspertów GPAI. 

Kluczowe funkcje portalu AI4msp.pl 

  1. Test AIMIND – narzędzie oceny gotowości przedsiębiorstw do wdrożenia AI. AIMIND pozwala organizacjom ocenić ich dojrzałość i zidentyfikować luki między obecnym a pożądanym stanem przygotowania do wdrożenia AI. 
  1. Zaufani dostawcy AI – AI4msp.pl umożliwia MŚP znalezienie wiarygodnych dostawców rozwiązań AI, którzy przeszli test gotowości i wiarygodności SPMIND (Solution Provider Maturity Index). 
  1. Edukacja i wydarzenia – portal oferuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, webinariów oraz wydarzeń związanych z AI, które wspierają przedsiębiorców w zdobywaniu wiedzy na temat sztucznej inteligencji. 
  1. Case studies – przedsiębiorcy mogą zapoznać się z rzeczywistymi przykładami zastosowania AI w różnych branżach, co pomoże im lepiej zrozumieć potencjał tej technologii. 

Globalna współpraca dla lokalnych sukcesów 

AI4msp.pl jest przykładem sukcesu Polski na arenie międzynarodowej. Portal został stworzony na wzór globalnego portalu GPAI i został zaadaptowany do lokalnych potrzeb polskiego rynku, wzbogacony o unikalne komponenty edukacyjne oraz wydarzenia związane z AI. 

Rejestracja dostawców AI 

Strona umożliwia rejestrację dostawców rozwiązań AI, co wymaga przejścia testu SPMIND. Test ten ocenia zdolności dostawcy w sześciu kluczowych filarach: dojrzałość organizacyjna, komercyjna, danych, etyczna, infrastrukturalna oraz end-to-end. Dzięki temu, tylko najbardziej wiarygodni i kompetentni dostawcy zostaną uznani za zaufanych partnerów w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań AI. 

Przyszłość cyfryzacji MŚP z AI4msp.pl 

Portal AI4msp.pl ma na celu przyspieszenie cyfryzacji MŚP w Polsce, oferując im dostęp do narzędzi, wiedzy i wiarygodnych partnerów w zakresie AI. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości wierzy, że dzięki AI4msp.pl polskie przedsiębiorstwa będą mogły skuteczniej konkurować na globalnym rynku, zwiększając swoją innowacyjność i efektywność. 


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na