Przejdź do treści

Scenariusz dla AI pilnie potrzebny


  • Badacze z Uniwersytetu Stanforda opracowali kilka różnych scenariuszy rozwoju gospodarki światowej w wyniku upowszechniania się rozwiązań opartych na AI
  • Wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość gospodarki zależy od decyzji, jakie podejmiemy odnośnie wdrażanych innowacji, ale też strategii, które przyjmą  poszczególne państwa

Gospodarka, przemysł, rynek pracy, bezpieczeństwo, kultura, polityka – sztuczna inteligencja wkracza w niemal każdy aspekt naszego życia. Zdaniem naukowców znajdujemy się obecnie w decydującym momencie, w którym należy rozważyć negatywne scenariusze dla ludzkości, oznaczające spadek produktywności gospodarki światowej, wzrost koncentracji kapitału w dużych przedsiębiorstwach oraz pogłębianie się nierówności społecznych na skutek wdrażania rozwiązań AI na szeroką skalę. Ścieżka rozwoju gospodarki światowej może jednak wyglądać zupełnie inaczej, jeśli zostaną podjęte odpowiednie interwencje, kierunkujące rozwój sztucznej inteligencji na uzupełnianie ludzkich kompetencji i umiejętności, zamiast ich radykalnego zastępowania.

Które innowacje są nośnikiem postępu technologicznego?

Zdaniem naukowców ważny jest przede wszystkim rozważny dobór celu wdrażania innowacji. Innowatorzy powinni poszukiwać zupełnie nowych rozwiązań, stanowiących istotną wartość dla ludzi, zamiast skupiać swoje wysiłki na poszukiwaniu sposobów zmniejszania kosztów dzięki zastąpieniu człowieka przez maszynę. Według naukowców dotychczasowe doświadczenia pokazują, że największą korzyść dla standardów życia ludzi przynoszą zupełnie nowe produkty lub usługi, a nie pomysły na to, jak dostarczyć te same rozwiązania w znacznie tańszy sposób niż dotąd. Niestety wiele obecnych biznesów w centrum zainteresowania stawia na poszukiwanie sposobów wyeliminowania czynnika pracy ludzkiej, a głównym bodźcem do rozwoju AI jest chęć ograniczenia kosztów pracy.

Innowacje, które robią różnicę

Przykładem wzorowego podejścia do wykorzystania AI może być amerykańska firma Cresta, która dostarcza rozwiązania dla działów obsługi klienta, wspierające pracowników obsługujących rozmowy telefoniczne. Opracowane przez firmę rozwiązania wykorzystują sztuczną inteligencję do wspierania umiejętności i możliwości człowieka, zamiast zastępować jego pracę. Zadaniem inteligentnego systemu wsparcia pracowników jest w tym przypadku: bieżące rekomendowanie tematów, które mogą być najbardziej trafione w przypadku danego klienta, przypominanie o określonych korzyściach oferty, inspirowanie w zakresie możliwych sposobów rozwiązania zgłaszanego przez klienta problemu. Decyzję o zachowaniu czynnika ludzkiego w tym przypadku podjęto w pełni świadomie, skupiając się na zwiększeniu efektywności pracowników, a nie ich eliminacji. Co ciekawe, wdrożenie tego typu rozwiązania nie tylko poprawiło jakość obsługi klienta, ale też zwiększyło poziom zadowolenia z pracy samych pracowników. To, jak zmieni się świat w obliczu postępu technologicznego zależy jednak nie tylko od samych innowatorów, ale też od realizowanej polityki światowej w zakresie wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Więcej na temat różnych wariantów przyszłości opartej na AI w artykule ->> link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na