Przejdź do treści

Innowacyjność

Europejski Ranking Innowacyjności z 2023 roku
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową rosną, dzięki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw