narzędzia FPPP

Narzędzia podnoszące poziom cyfryzacji przedsiębiorstw: Klucz do sukcesu w erze przemysłu przyszłości
Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”
Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych