Przejdź do treści

Rusza nowy konkurs „Zostań Cyfrową Ekspertką”


  • 16,7% wynosi udział kobiet wśród specjalistów ICT w 2022 r. w UE.
  • Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i szkoleń.
  • Wysokość dofinansowania wyniesie do 857 tys. zł. w 1 makroregionie.
  • Termin składania wniosków mija 29 marca br.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs, którego celem jest organizacja projektów szkoleniowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla kobiet. Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby specjalistek ICT poprzez propagowanie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród dorosłych kobiet poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że kobiety są wyjątkowo zaangażowane w pracy i bardzo dobrze wykształcone. Ponad połowa osób, które studiują w Polsce to kobiety. Potrzebujemy ich profesjonalizmu i umiejętności również w branżach informatycznych. Ale studia to nie jedyna droga, zachęcamy również do szkoleń – chcemy je wspierać. W Ministerstwie Cyfryzacji podejmujemy działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Dziś, 8 marca, w Dniu Kobiet, ogłaszamy start nowego konkursu, „Zostań cyfrową ekspertką”. To inicjatywa, która ma służyć upowszechnianiu i rozwijaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród kobiet. Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację takich programów – dodaje wicepremier.

Krzysztof Gawkowski, wiceminister, minister cyfryzacji

Zwiększanie udziału kobiet w branży ICT

Badania pokazują, że liczba ekspertek w zakresie ICT wciąż jest na niskim poziomie. Według danych Eurostatu w 2022 roku udział kobiet wśród specjalistów z tej dziedziny w Polsce wynosił 16,7 proc., zaś w UE – niewiele więcej bo 18,9 proc.

Nierówności w udziale kobiet w grupie specjalistów ICT wynikają m.in. ze stereotypów. Dlatego tak istotne jest wsparcie dla kobiet w rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Postawiliśmy sobie za cel, że w 2030 roku będzie przynajmniej 29 proc. kobiet wśród specjalistów ICT. Resort przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych.

Dr Katarzyna Nosalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji

Szkolenia z przemysłu 4.0

Konkurs „Zostań Cyfrową Ekspertką” jest skierowany do organizacji pozarządowych z sektora edukacji i szkoleń. Oferty muszą zawierać tematykę szkoleń, razem z uzasadnieniem. Obszar tematyczny musi obejmować zagadnienia związane z Przemysłem 4.0. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się instytucje wynosi maksymalnie 857 tys. zł., co daje możliwość realizacji ambitnych projektów szkoleniowych:

  • w zakresie ICT dla kobiet (np. programowanie, big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, testowanie systemów, internet rzeczy, cloud computing, analityka systemów, grafika komputerowa),
  • które odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy w danym obszarze ICT lub planowanym rozwojem branż w określonym regionie/kraju,
  • które wpłyną na podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych kobiet i na konkurencyjność uczestniczek szkoleń na rynku pracy.

Wnioski konkursowe można składać do 29 marca br., a projekty będą realizowane od 1 lipca do 1 grudnia 2024 r. Ocena wniosków będzie uwzględniała m.in. sposób realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych, możliwości realizacji projektu oraz kalkulację kosztów.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe znajdują się tutaj.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na