Przejdź do treści

O rozwijaniu dojrzałości cyfrowej w łańcuchach wartości


  • Menadżerowie klastrów i organizacji członkowskich powinni rozpocząć od oceny stanu digitalizacji.
  • Poprawa w dziedzinie cyfrowych przekształceń wymaga uwzględnienia otoczenia biznesowego, kompetencji, e-biznesu i zasobów cyfrowych.
  • Wnioski pochodzą z raportu grupy ds. cyfryzacji łańcuchów wartości.
  • Publikację przygotowaną przez ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości można pobrać z naszej Biblioteki 4.0.

Pierwszym krokiem powinna być diagnoza obecnego stanu cyfryzacji klastrowego łańcucha wartości, a także określenie, czym dysponuje organizacja – zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i umiejętności. Kolejno, eksperci grupy powołanej przez PPP radzą, żeby zmapować technologie, które warto wprowadzić w ramach łańcucha. Następnie zalecają sformułować długookresową strategię digitalizacji i przygotować plany operacyjne, które uwzględnią źródła finansowania i metody wdrożeń poszczególnych rozwiązań. Zdaniem autorów publikacji, przejście poziom wyżej w obszarze cyfryzacji wymaga uwzględnienia 4 kluczowych komponentów: infrastruktury teleinformatycznej, praktycznych zdolności wykorzystywania zaawansowanych technologii, korzystania z nowych rozwiązać w relacjach z klientami i kontrahentami, a także przyjrzenia się otoczeniu biznesowemu i jego wpływowi na proces transformacji.

Model dojrzałości łańcuchów wartości

Eksperci w opracowaniu proponują autorski model dojrzałości cyfrowe klastrowych łańcuchów wartości, gdzie wyszczególnili 5 poziomów zaawansowania dotyczących takich obszarów, jak zaopatrzenie i jego logistyka, produkcja, dystrybucja, marketing i sprzedaż, infrastruktura firmy, zarządzanie kadrami, a także rozwój technologii. Organizacje na pierwszym, wstępnym poziomie, cechują się brakiem przyjętej strategii, planów oraz mierników digitalizacji, jak również brakiem wykorzystania technologii cyfrowych w danej sferze. Na kolejnym szczeblu pojawiają się koncepcje, plany cy pierwsze zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0. Na 5 poziomie, świadczącym o największej dojrzałości, digitalizacji znajduje się w centrum funkcjonowania danej części łańcucha wartości, procesy bazują na technologiach ICT, a cyfrowa kultura jest zwinna i zorientowana na użytkownika.

Raporty grup eksperckich Platformy Przemysłu Przyszłości

Do tej pory opublikowaliśmy 5 opracowań specjalistów działających w zespołach powołanych przez PPP. Trzy pierwsze obejmowały monitoring krajowych i zagranicznych źródeł w zakresie umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce. Autorzy z Obserwatorium Kompetencji Przyszłości przybliżają podejścia różnych krajów do kształtowania kompetencji przyszłości – w publikacjach uwzględnili m.in. Chiny, Stany Zjednoczone, czy liderów europejskiego rankingu innowacyjności. Podobnie jak „Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach”, raporty można pobrać z naszej Biblioteki 4.0. Z kolei opracowanie dotyczące metod benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji, o którym pisaliśmy w portalu, jest dostępne dla użytkowników Platformy Cyfrowej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na