Co 5 polska firma należy do cyfrowej awangardy

  • Na świecie jest to 11,6% przedsiębiorstw.
  • To firmy, które mają jasny plan działań, są dojrzałe cyfrowo i rzadko ograniczają pieniądze na inwestycje.
  • W centrum swoich działań często stawiają klientów i współpracują z nimi, żeby ulepszać produkty.
  • Firmy przyznają, że w transformacji cyfrowej istotna jest zwinność – zarówno całej organizacji, jak i liderów zmian.
  • Przedstawiamy wnioski z globalnego badania liderów technologicznych prowadzonego przez Deloitte.
mężczyzna trzymający telefon, wokół grafiki prezentujące różne technologie

11,6% firm uważa, że technologia przyniosła im znaczące korzyści, w Polsce ten wskaźnik wynosi 19%. Twórcy raportu nazywają ich cyfrową awangardą – to przedsiębiorcy cechujący się klarowną strategią, dobrymi wynikami finansowymi i dojrzałością cyfrową. Z innowacji korzystają, żeby rozwijać swoje organizacje poprzez zwiększanie zysków lub wchodzenie na nowe rynki. Rzadziej niż inne przedsiębiorstwa decydują się na zmniejszanie budżetów na inwestycje. Nad Wisłą 82% firm w ostatnim czasie przeprowadziło transformację technologiczną lub planuje to zrobić.

(Odpowiedzi na pytanie o priorytety biznesowe – graf. Deloitte)

Podejście do klientów

Dojrzałe cyfrowo firmy używają nowoczesnych systemów także do poprawy doświadczeń klientów (customer experience). Nabywców swoich produktów częściej stawiają w centrum i postrzegają jako główny napęd rozwoju. Blisko 3/4 zaawansowanych technologicznie organizacji współpracuje ze swoimi klientami, żeby wypracowywać nowe procesy lub polepszać towary i usługi. W Polsce klienci są priorytetem dla 67% cyfrowej awangardy i 63% tradycyjnych firm.

(Współpraca z klientami – graf. Deloitte)

Zwinni liderzy

14% ogółu firm charakteryzuje się zwinnym podejściem – to trzykrotnie mniej niż w przypadku organizacji zaawansowanych technologicznie. Dla 66% czołowych przedsiębiorstw elastyczne podejście do zadań jest sposobem na transformację. Według autorów raportu, do zarządzania zmianą konieczni są zwinni liderzy, czyli innowatorzy umiejący kierować strategią biznesową, podejmować ryzyko i skutecznie komunikować się z zarządem. Menadżerowie powinni nieustannie się kształcić, a także być pomysłowi i wytrwali. 67% polskich respondentów uważa, że kreatywność jest istotna, a według 97% w ciągu trzech lat zyska na znaczeniu, podobnie jak elastyczność poznawcza. Z kolei mniej potrzebne będą kompetencje z zakresu negocjacji (obecnie 40% ankietowanych uważa je za ważne, a 27% przyznaje, że w 2023 roku będą równie istotne) czy rozwiązywania złożonych problemów (obecnie 83%, za trzy lata – 77%).

(Globalne wyniki pytania o cechy liderów istotne dziś i za trzy lata – graf. Deloitte)

O badaniu

W globalnym badaniu liderów technologicznych prowadzonym przez Deloitte wzięło udział 1311 respondetnów – po 37% z Europy i obu Ameryk, 14% z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 11% z regionu Azji i Pacyfiku. Większość (60%) ankietowanych to osoby odpowiedzialne za wdrażanie technologii informacyjnych, pozostali to liderzy biznesowi, m.in. prezesi firm i działów, a także dyrektorzy finansowi – w Polsce było to odpowiednio 62 i 38%. Jeśli chodzi o najważniejsze branże, respondenci z naszego kraju zajmują się usługami finansowymi (35%), produkcją (22%), technologiami (14%).