Przejdź do treści

Awans Polski o 2 miejsca w cyfrowym rankingu DESI


  • Nasz kraj przesunął się z 25 na 23 pozycję.
  • Autorzy indexu oceniającego poziom cyfryzacji europejskich krajów przyznali Polsce 45 punktów wobec 40,7 rok wcześniej.
  • Na czele jest Finlandia, stawkę zamyka Bułgaria.
  • W jednej z podkategorii zajęliśmy 1 miejsce w UE.
  • Dane pochodzą z nowego Digital Economy and Society Index przygotowanego przez Komisję Europejską w oparciu o dane z 2019 roku.

Polska poprawiła ubiegłoroczny wynik i uplasowała się na 23 miejscu rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, jednak nadal zajmuje pozycję w końcówce stawki. Niemniej wyprzedzamy Cypr, Włochy, Rumunię, Grecję i wspomnianą Bułgarię. Klasyfikacja obejmuje zasięg, dostępność i szybkość internetu, a także umiejętności teleinformatyczne mieszkańców poszczególnych państw. DESI ocenia również powszechność korzystania z usług internetowych i technologii cyfrowych przez firmy i zwykłych użytkowników. Na podium znalazły się Finlandia (72,3 pkt.), Szwecja i Dania. Ostatnie miejsca w indexie cyfrowej dojrzałości przypadły Rumunii, Grecji i Bułgarii (36,4 pkt.).

Dostępność internetu – najmocniejsza strona PL

Największy awans w przypadku naszego kraju dotyczy dziedziny łączności, w której uwzględniane są: wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych, zasięg 4G i gotowość do wprowadzenia 5G. Rok temu Polska była na 20 miejscu, teraz została sklasyfikowana na 15 i jest już powyżej średniej unijnej. Poprawa dotyczy głównie upowszechnienia stałych sieci o dużej przepustowości – chodzi o podłączenie większej liczby gospodarstw domowych i modernizację sieci przewodowych. Z kolei pod względem rozpowszechnienia mobilnych usług szerokopasmowych Polska zajęła 1 pozycję w UE: na 100 osób przypada u nas 176 abonamentów komórkowych. Niewielki awans – z 26 na 25 miejsce – jest zauważalny w obszarze integracji technologii cyfrowej w działalności biznesowej. Na zmianę wpływ ma tutaj częstsze korzystanie z handlu internetowego przez małe i średnie firmy, elektroniczne przesyłanie informacji, a także większa liczba przedsiębiorstw używających mediów społecznościowych.

Bez zmian w zakresie umiejętności cyfrowych i wykorzystania usług internetowych

Polska utrzymała ubiegłoroczną 22 pozycję w zakresie kapitału ludzkiego, który uwzględnia umiejętności cyfrowe, liczbę specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz liczbę absolwentów kierunków ICT. Bez zmian, jeśli chodzi o miejsce (23 zarówno w raporcie z 2019, jak i 2020 roku), jest także w obszarze korzystania z usług internetowych. Natomiast z 75 do 78% wzrósł odsetek osób używających sieci, a z 18 do 15% ubyło tych, którzy deklarują, że nigdy internetu nie odwiedzili. Cyfrowe usługi publiczne to ostatnia badana sfera. 20 pozycja Polski nie zmieniła się od roku, jednak wzrosła liczba zdobytych punktów – z 61,5 w raporcie z 2019 do 67,4 w najnowszym. Powodem jest wyższy o 5% odsetek użytkowników usług administracji elektronicznej – aktualnie stanowią 54%.

O raporcie

Digital Economy and Society Index przygotowuje Komisja Europejska, która od 2014 roku monitoruje postępy państw członkowskich w poszczególnych dziedzinach. Autorzy raportu podkreślają, że w tym roku, wraz ze wzrostem wyników krajów UE, wzrosła też unijna średnia – z 49,4 pkt. w dokumencie z 2019 roku do 52,6 w 2020. Dane uwzględnione w najnowszym raporcie pochodzą z 2019 roku, a cały dokument jest dostępny na stronie KE.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na