Przejdź do treści

Jakie są przyczyny zainteresowania IIoT?


  • Jednym z głównych powodów, dla których firmy przemysłowe inwestują w IIoT, jest wydajność operacyjna.
  • Większa transparentność działań, a także możliwość spełniania wymogów dotyczących emisji to jedne z zalet stosowania przemysłowego internetu rzeczy.
  • To wnioski z badania ABB prowadzonego wśród menadżerów firm przemysłowych z kilku państw Europejskich, USA i Chin.

Wydajność operacyjna, wzrost produktywności i oszczędność kosztów to trzy główne powody, dla których przemysłowcy interesują się IIoT. Widoczne są różnice w najważniejszych przyczynach inwestycji wskazywane przez przedsiębiorców z poszczególnych regionów – w Chinach zasadnicza motywacja wiąże się ze sprostaniem założeniom zrównoważonego rozwoju, w Europie – z produktywnością, natomiast firmy ze Stanów Zjednoczonych największy nacisk kładą na efektywność operacyjną. Wśród innych motywów przedstawiciele organizacji wyliczają pomiar skuteczności wykorzystania maszyn, optymalizację zużycia zasobów, bezpieczeństwo i nowe możliwości biznesowe.

Zalety stosowania

50% respondentów badania przyznaje, że jest na etapie rozszerzania wykorzystania IIoT, a 35% ma za sobą wdrożenia na dużą skalę. Ankietowani wyliczają, że czujniki zwiększają przejrzystość, możliwości dokonywania pomiarów oraz zdolność do podejmowania działań, przez co wpływają na zyski, a także zdolność do realizacji i raportowania proekologicznych celów. Urządzenia przemysłowego internetu rzeczy pomagają także w utrzymaniu poziomu emisji na poziomie zgodnym z regulacjami – autorzy publikacji podkreślają, że to szczególnie ważne w sektorach energetycznym i surowcowym.

Technologie a zrównoważony rozwój

Badani przedsiębiorcy wyjaśniają, że z ich perspektywy, dla ekorozwoju najistotniejsze są: zaawansowana analityka, chmura obliczeniowa i cyberbezpieczeństwo. Dwie pierwsze technologie wiążą się ze sobą – algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zwykle przetwarzają dane w chmurze. Kwestie bezpieczeństwa informatycznego są zarazem główną barierą poprawy zrównoważonego rozwoju z pomocą technologii. Przedsiębiorcy jako przeszkody wymieniali również złożoność przypadków użycia, brak kompetencji, kłopoty z integracją danych, a także nie dość klarowne powiązanie pomiędzy inwestycjami w nowe rozwiązania a zrównoważonym rozwojem.

O badaniu

W badaniu ABB wzięło udział 765 decydentów z przedsiębiorstw działających w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Respondenci są przedstawicielami firm z 12 branż, m.in. motoryzacyjnej, spożywczej, maszynowej, wydobywczej, jak również elektronicznej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na