Przejdź do treści

Współdzielenie danych przez firmy, chmura branżowa i blockchain – trendy według Deloitte


  • Firmy będą częściej dzieliły się informacjami, ponieważ upowszechnią się metody umożliwiające przetwarzanie danych szyfrowanych.
  • Łańcuchu blokowy już przekroczył najtrudniejszy etap cyklu dojrzałości technologii.
  • W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą szerzej używały AI w cyberbezpieczeństwie.
  • Informacje zaczerpnęliśmy z publikacji „Tech Trends 2022” firmy Deloitte.

Autorzy raportu jako pierwszy kierunek rozwoju wymieniają łatwiejsze współdzielenie danych i modeli za sprawą takich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji, jak w pełni homomorficzne szyfrowanie i prywatność różnicowa. Dzięki nim obliczenia można przeprowadzać na udostępnionych, ale zaszyfrowanych danych. Według zespołu Tech Trends w ciągu 1,5 roku – 2 lat zwiększy się liczba organizacji, które będą dzieliły się danymi, żeby z jednej strony zwiększyć zyski sprzedając własne informacje, a z drugiej – realizować cele biznesowe używając danych innych firm. Eksperci opierają wnioski m.in. na wynikach badania Forrester Research, zgodnie z którymi 70% osób decyzyjnych w dziedzinie danych i analizy planuje w ciągu roku częściej korzystać z danych zewnętrznych.

Chmura wertykalna i blockchain

Częstsze wykorzystanie cloud computingu, sygnalizowane m.in. przez IDC, spowoduje coraz częstsze wykorzystanie chmury jako platformy branżowej, z gotowymi aplikacjami dla konkretnych sektorów gospodarki. Jak zaznacza Marcin Knieć, dyrektor ds. cloud engineeringu w Deloitte, zmiana sprawi, że menadżerowie zajmujący się technologiami informacyjnymi, będą mogli skupić się na budowaniu wewnątrz organizacji tylko tych procesów i systemów, które zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa. Eksperci podkreślają również, że blockchain jako technologia przeszedł już tzw. dolinę rozczarowania w hype cycle’u i znalazł się na drodze do właściwej wydajności. Dzięki łańcuchowi blokowemu firmom łatwiej będzie zarządzać danymi, certyfikatami czy określać pochodzenie produktów.

SI w cyberbezpieczeństwie

Pomimo większych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, organizacje wciąż borykają się z naruszeniami ochrony: cyberprzestępcy usprawniają taktyki i wyprzedzają ofiary w kontekście technologii. Ludzi może wkrótce przytłoczyć ilość, stopień zaawansowania i trudność wykrywania ataków – czytamy w publikacji. Z tego powodu zwiększy się częstotliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, która umożliwi szybsze reagowanie na działania hakerów, a także przewidywanie kolejnych kroków. Obecnie stosowanie AI w tym zakresie jest na wczesnym etapie – podkreślają autorzy, ale w latach 2021-2025 globalny rynek rozwiązań wzrośnie o 19 miliardów dolarów, choćby z uwagi na to, że algorytmy pozwolą specjalistom skoncentrować się na podejmowaniu działań proaktywnych.

Opracowanie pt. „Tech Trends 2022” przygotowane przez Deloitte sygnalizuje rozwój w dwóch kolejnych obszarach. Pierwszy dotyczy automatyzacji, również z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Menadżerowie, którzy już usprawnili procesy, zaznaczają, że działania przełożyły się na większą wydajność i obniżenie kosztów pracy. Z kolei drugi skupia się na bezpieczeństwie i zarządzaniu maszynami i urządzeniami wchodzącymi w skład internetu rzeczy.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na